Drabsmand er psykisk afvigende

Retslægerådets vurdering af 25-årig militærmand bidrager til at forklare hans handlinger

Drab 11. september 2002 08:00

AALBORG: Den 25-årige Mogens Nørgaard Frederiksen, som i går blev idømt tre års fængsel for uagtsomt manddrab på den 21-årige Henrik Koch Brodersen, lider i mildere grad af psykiske afvigelser, som muligvis kan bidrage til at forklare, hvordan en reserveofficer, hjemmeværnsmand og uddannet skydeinstruktør kan finde på at skyde med skarpt på et offentligt område i retning mod en bil med to unge mænd. Under sagen i går kom det for første gang frem, at Retslægerådet vurderer, at den 25-årige er omfattet af Straffelovens §69, hvor det blandt andet hedder: - Befandt gerningsmanden sig ved den strafbare handlings foretagelse i en tilstand, der var betinget af mangelfuld udvikling, svækkelse eller forstyrrelse af de psykiske funktioner, kan retten i stedet for at idømme straf træffe bestemmelse om andre foranstaltninger. Ifølge Retslægerådet har mentalundersøgelsen tegnet billedet af en 25-årig mand, som fremtræder venligt, men som blandt andet også er umoden, selvcentreret og tilbøjelig til at overvurdere sig selv i en grad, så han er omfattet af de særlige regler. Retslægerådet mener dog ikke, at andet end almindelig fængselsstraf er bedre for ham. Tilståelse Derfor var det også fængselsstraf, der blev lagt op til i retten, hvor den 25-åriges efterhånden velkendte tilståelse blev opsummeret igen: Han var den famøse aften ude for at øve på egen hånd i fremrykning i terrænet i fuld udrustning. Med sig havde han sit M75-hjemmeværnsgevær og et skarpt skud, der var en souvenir fra militærtiden. Planen var at fyre den ulovlige patron af på skydebanen for at få den ud af verden. Modet svigtede, fordi han var bange for at blive hørt af kasernevagten. Da han så bilen med to unge, som øvede håndbremsevendinger i den nyfaldne sne på p-pladsen ved Gammel Hvorupvej, opstod idéen om at fyre skuddet af for at skræmme dem. Maksimumstraf Politiets anklager, Marianne Vrist, krævede den 25-årige idømt op mod de fire års fængsel, som er maksimumstraffen, når tiltalen går på uagtsomt manddrab. Hun kaldte det særdeles skærpende, at den 25-årige er uddannet skydeinstruktør i militæret og har stor våbenerfaring. Anklageren fandt det også skærpende, at han bevidst havde ladet riflen med et skarpt skud. - Han havde ikke forsæt til manddrab, men det var meget tæt på med disse skærpende forhold. Han burde vide alt om risikoen, sagde Marianne Vrist, som også fandt det uforståeligt, at han ikke gjorde noget for at hjælpe, men flygtede og gemte sig for politiet i en måned. Sindssyg idé Den 25-åriges forsvarer, advokat Torben Voss, tegnede billedet af en entusiastisk ung mand, som var ude for at dyrke sin fritidsinteresse, da han trænede i øvelsesterrænet. - Så var det, at han fik den sindssyge idé at ville skræmme de unge i bilen med et skud. Det var en vanvittig idé, men hvem har ikke prøvet at få en idé, som viste sig at være helt idiotisk?, spurgte Torben Voss, som kaldte hændelsen en pludselig indskydelse, der fik helt fatale konsekvenser. At hans klient skjulte sig i en måned efter skuddrabet, forklarede Torben Voss med chok og gav i øvrigt udtryk for, at en straf på to års fængsel måtte være passende. Dommer Mogens Christensen nåede frem til tre års fængsel. Desuden skal den 25-årige betale omkring 35.000 kroner i erstatninger til de efterladte. Den 25-årige tog betænkningstid med hensyn til, om han skal anke dommen.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...