Dræbersnegle får det sværere

@$:BROVST:I fremtiden bliver det knap så let at være dræbersnegl. I hvert fald vil kommunen gøre et forsøg på at minimere sneglenes muligheder for at formere sig på de ubeboede kommunale arealer, som grænser op til private grunde. Det vil ske ved så vidt muligt at holde græsset nede, oplyser udvalgsformand Leif Madsen (UP). Flere grundejere har ønsket, at kommunen gjorde en indsats for at bekæmpe sneglene på de kommunale grunde, men udvalget ønsker ikke at gribe til kemiske våben mod de ubudne gæster.