Dræbt i ulykke var fra Sæby

ØS­TER­VRÅ: Det var den 43-åri­ge Jyt­te Sæ­de­rup Star­cke fra Sæby, der lør­dag mis­te­de li­vet i en mo­tor­cy­kel­ulyk­ke ved Øs­ter­vrå. Kvin­den døde på sy­ge­hu­set lør­dag af­ten. Hun var pas­sa­ger på mo­tor­cyk­len, som blev ført af en 39-årig mand fra Tylstrup, da mo­tor­cyk­len ram­te en trak­tor. Fø­re­ren af mo­tor­cyk­len mis­te­de en arm og en fod ved ulyk­ken. Han er over­ført til be­hand­ling på hos­pi­ta­let i Oden­se. Ulyk­ken ske­te ved Kold­bro Møl­le­vej, hvor par­ret på mo­tor­cyk­len vil­le over­ha­le trak­to­ren, som i sam­me øje­blik svin­ge­de til ven­stre. Fø­re­ren af trak­to­ren, slap uskadt.