Dræbt mod plan­ke­værk

ES­BJERG:Den 43-åri­ge Kim Toft Kris­ten­sen fra Nord­by på Fanø er dræbt ved en tra­fik­ulyk­ke på Fanø, op­ly­ser po­li­ti­et i Es­bjerg. Ulyk­ken ske­te, da bi­len på Post­ve­jen først kom ud i ra­bat­ten. Da den 43-åri­ge for­søg­te at få hju­le­ne op på ve­jen igen fort­sat­te bi­len over ve­jen og ram­te et plan­ke­værk. Der­ef­ter tril­le­de bi­len rundt. Fø­re­ren blev slyn­get ud, fik bi­len over sig og blev dræbt./rit­zau/