Kystsikring

Drænrør giver mere strand

Poul Jakobsen dokumenterer virkningen af trykudligning

SKAGEN:En dugfrisk opmåling og vurdering af virkningen af skagboen Poul Jakobsens metode med drænrør i stranden til at kystsikre, viser med stor sandsynlighed, at metoden virker. Poul Jakobsen har fået målt på strækninger på strande med og uden drænrør. Også kaldet trykudligningsanlæg. Nogle steder er han blevet bedt om at fjerne sine rør, og det kan ses, mener skagboen. - Vi har fået målt og lavet statusrapport af kysterne og strandene ved Gl. Skagen og Lønstrup. Resultatet viser tydeligt, at kysten er stabil efter tre års drift af forsøgsanlægget sydvest for Gl. Skagen. Kysten bygges op med cirka 10 kubikmeter sand per meter i forsøgsområdet over sommeren, og det sand beskytter efterfølgende kysten i situationer med højvande over vinteren, siger Poul Jakobsen. Rapporten viser, at der i oktober 1999 blev bygget op på kysten - altså lagt mere til stranden - og det forsvandt igen i januar for så atter at være genopbygget i september 2000. I januar 2001 blev der bygget op igen og det forsvandt kort efter i en storm. En voldsom storm og megen højvande i marts 2002 fjernede en stor mængde sand på stranden, men i løbet af sommeren blev det stille og roligt bygget op igen, viser statusrapporten. - Sådan kører det hele tiden og og ned alt efter vejret, men det gode i denne metode med drænør er, at kysten genopbygger sig selv. Skagen Kommune har jo valgt at kører sand på stranden for mange millioner kroner hvert år, og det sand fjerner havet hurtigt. Med drænrør aflejres sandet fra bølgerne og bliver på stranden, forklarer skagboen. Han dokumenterer med billeder, at drænrør i strandkanten virker, og at den metode, stat, amt og kommunen anvender, ikke duer. - Den meget hurtige genopbygning af kysten efter en storm finder vi ikke i de områder, hvor der ikke længere er trykudligningsanlæg. Det er for eksempel ved høfderne ved Solnedgangspladsen i Gl. Skagen og ved bølgebryderne i Lønstrup. - Der er således registreret, at kysten er rykket 25 meter tilbage ved Gl. Skagen i det område, trykudligningsmodulerne er fjernet. Ved bølgebryderne ved Lønstrup er kysttilbagerykningen mellem bølgebryderne i samme tidsrum cirka 30 meter efter at vore rør er fjernet, fortæller Poul Jakobsen. Han vurderer i al beskedenhed, at trykudligningsmetoden udarbejdet af skagboens virksomhed Skagen Innovation Center (SIC) må betegnes som verdens mest miljøvenlige og effektive system til at beskytte kyster. - Samtidig koster systemet kun mellem 25 og 30 procent af de normale omkostninger til den kendte sandfodring, som myndighederne foretrækker og som man lader skatteyderne betale år efter år, siger Poul Jakobsen.