Lokalpolitik

Dragsbæk stiller op for S

Socialdemokrater får flere medlemmer inden urafstemningen

AABYBRO:Grethe Dragsbæk vil være kandidat for Socialdemokraterne ved efterårets byrådsvalg til storkommunen.Det blev klart, på partiets generalforsamling på Aabybro Bibliotek. Men ret meget længere nåede de 38 fremmødte ikke i debatten om kandidater. - Vi holder en ekstra generalforsamling, hvor alle kandidater får mulighed for at præsentere sig, siger formanden Bent Jensen. Dog har byrådsmedlemmerne Inge, Pedersen, Eva Rytter, Lars C. Larsen og Karl Schrøder tidligere meldt ud, at de genopstiller. Jørgen Hellum har bebudet, at han er i gang med sin sidste periode i byrådet. - Jeg vil gerne være kandidat for Socialdemokraterne, fordi Borgerlisten ikke magter at stille op til valget til storkommunen, men jeg har stadig lyst og energi til at være med i det politiske arbejde, siger Grethe Dragsbæk, der nu sidder iAabybro Byråd for Borgerlisten. - Mine holdning ligger nærmest Socialdemokraterne, siger hun. Hun har tidligere - inden flirten med den upolitiske liste - forgæves været opstillet for liste A. -Men Borgerlisten spurgte mig i 2001 på det rette tidspunkt, om jeg ville stille op for dem til byrådsvalget, siger hun om sine skift mellem liste A og Å. BentJensen kunne fortælle, at partiet har 124 medlemmer. - Og flere er på vej. Vi får mange henvendelser fra folk, som vil være medlem for at kunne deltage i en urafstemning om formandsvalget, siger Bent Jensen. Socialdemokraternes hovedbestyrelse indstiller nemlig til kongressen 12. marts, at der foretages urafstemning om nordjyske FrankJensen eller Helle Thorning Schmidt skal være ny formand. - På vores generalforsamling var der stor opbakning til FrankJensen, fortæller Bent Jensen. Amtsborgmester Orla Hav kommenterede regeringens forslag til en ny kommunestruktur. Han kalder det for indførelse af mere marked og mindre fællesskab.Strukturen kan tvinge kommunerne til at vælge mellem at bruge mange penge på en svag person eller en overbygning på en skole, og det kan let komme til at gå ud over de svage. Han forudså nye administrative opgaver, når sygehuse skal til sende en regning til hjemkommunen, hver gang en patient har været indlagt. Det vil give op mod 70 millioner regninger. Gruppeformand i Aabybro Byråd,Eva Rytter oplyste, at de snarlige forhandlinger mellem Kommunernes Landsforening og regeringen vil give et fingerpeg om, hvor svært det vil være at få økonomien til at hænge sammen i kommunesammenlægningen.