Dramatisk fald i byggeriet

En voldsom nedtur er i gang inden for byggeriet. Ved udgangen af det nye år vil branchens arbejdsløshed nå 13 procent, forudser Dansk Byggeri.

KØBENHAVN:Det skal sættes i forhold til de senest kendte tal for branchens ledighed, 4,4 procent ved slutningen af november. De afledte konsekvenser af de væltede finansielle korthuse i USA kan også måles på antallet af konkurser. 715 virksomheder i bygge- og anlægsbranchen gik konkurs i løbet af 2008, det største antal nogensinde. Det er 277 mere end i 2007, en stigning på 63 procent. I alle brancher var antallet af konkurser højt i 2008, men byggebranchen er en af de brancher, der er hårdest ramt. Bygge- og anlægsbranchen står således for ca. 11 procent af virksomhederne i Danmark, men for mere end 19 procent af årets konkurser. - Selv om en stor del af de virksomheder, der gik konkurs var små, nystartede virksomheder, der måske ikke havde nået at opbygge et solidt kapitalgrundlag, kan man ikke vende det blinde øje til det store antal konkurser, siger økonomisk konsulent Andreas Fernstrøm fra Dansk Byggeri. Fortsat dårlige tider Og byggeriets konjunkturindikator varsler fortsat dårlige tider. Ordrebeholdningerne er lavere end normalt, skønner virksomheder, der repræsenterer 45 procent af beskæftigelsen. - De private forbrugere er afventende, og også erhvervslivet er tilbageholdende med at igangsætte nye projekter i den nuværende situation, fortæller Andreas Fernstrøm. Dansk Byggeri opfordrer - helt på linje med de faglige organisationer i BAT-kartellet - til at få sat gang i de mange offentlige projekter, som under alle omstændigheder skal gennemføres i løbet af en kort årrække. - Og vi har hæftet os ved statsminister Anders Fogh Rasmussens signal herom i nytårstalen, siger han.