Hospitaler

Dramatisk forløb

Ang. nyt sygehus på Postgården i Aalborg Øst: Her, hvor den endelige afgørelse, om der skal bygges et helt nyt sygehus i Aalborg Øst, eller vi skal bygge om på Sygehus Syd i 22 år, er det tankevækkende at se tilbage på forløbet.

2007 var det første år, hvor vi selv havde ansvaret for budgettet. Som udgangspunkt manglede vi 170 mio. kr. Det var langt fra nogen ønskestart, men vi skulle jo løse opgaven. Det endte med, at der blev indgået forlig om budgettet, men det var lige før, at jeg var blevet smidt ud fra budgetforhandlingerne. Grunden var, at jeg satte et spørgsmålstegn ved at bruge 100 mio. kr. på renovering af Sygehus Nord, og de øvrige hævdede, at løbet var kørt. Det endte med, at jeg ved afstemningen undlod at stemme for det punkt, selv om jeg mente, at pengene kunne bruges bedre på en langsigtet udflytning af sygehuset. Jeg kan tilføje, at der foreløbig er blevet til 130 mio. kr. på Sygehus Nord. Den store opgave i 2007 var at få besluttet den fremtidige sygehus struktur. Det Radikale Venstre ønskede en sygehusstruktur, som var så decentral som muligt. For at sikre det bedst mulige beslutningsgrundlag fik vi tilsagn om at alle regionsmedlemmer skulle besigtige de fysiske rammer ved alle sygehuse i regionen. Og lagde vægt på at vi – inden vi afgør strukturen for hele Nordjylland - i skulle have styr på Aalborg Sygehus. I maj 2007 vedtog Regionsrådet en ny sygehusstruktur. Forhistorien var dramatisk: Som alternativ til den nuværende spredte placering undersøgte vi to scenarier: 1. Samling af alle funktioner på og omkring Sygehus Syd. 2. Etapevis udflytning over en periode på 10-15 år til ny, samlet placering af et Aalborg Universitets Hospital, gerne ved Aalborg Universitet, nærmere betegnet på Postgården. Mit forslag om et nyt sygehus på Postgården blev modtaget med hovedrysten af alle de andre - herunder regionsformanden Orla Hav (S). Det vender jeg tilbage til og kort sagt troede de fleste vist, at jeg ikke var vel forvaret. Men forinden havde jeg som det første ringet til rektor på AAU Finn Kjærsdam og Egon Toft, leder af "Medicin med industriel specialisering" – ny uddannelse på AAU, hvor jeg spurgte, om de kunne tænke sig et nyt sygehus som nabo. Svaret var, at der ikke var noget, de hellere ønskede sig end et nyt sygehus på Postgården i Aalborg Øst. Så var det afklaret, og med fuld opbakning fra mit bagland og følgegruppe i Det Radikale Venstre var jeg klar til at komme ud i stormvejr, og det kom jeg. Den første regionspolitiker, der offentligt støttede mig, var Helle Andersen (S), som fremsendte et forslag til en fælles pressemeddelelse om, at bygge et nyt sygehus i Aalborg Øst, i øvrigt samme dag som regionsformanden Orla Hav (S) fik afsløret sit portræt i regions huset. Og det vil jeg godt sige, at det var virkelig modigt gjort, at hun turde stille op til fotografering sammen med en radikal, uden at nogen vidste det. Virkeligt modigt - det glemmer jeg hende aldrig for. Efterfølgende meldte Orla Hav ud, at der ikke længere skulle diskuteres et helt nyt Universitetshospital. En regulær mundkurv - og dem kom der flere af. Det blev således nødvendigt at fastslå, at det er regionsformanden der udtaler sig om politiske spørgsmål, ikke regionsdirektøren. Efterhånden kom man imidlertid på bedre tanker. 13. november 2007 – samtidigt med at der blev udskrevet folketingsvalg - indkaldte regionsformanden Orla Hav (S) til et møde med Henning G. Jensen, borgmester i Aalborg Kommune, uden dagsorden forinden. Øvrige deltagere viste sig bl.a. at være følgende: Ulla Astman Nielsen, gruppeformand (S), Niels Kristian Kirketerp, gruppeformand (V), Vagn Kvist, gruppeformand (R), Per Okkels, regionsdirektør, Mariann Nørgaard (V) Rådmand/kvinde for Teknik og Miljø, og de højst placerede embedsmænd fra Aalborg Kommune. Det viste sig nu, at regionsformanden havde ændret synspunkt, og nu mente, at der skal bygges et helt nyt sygehus i Aalborg. Aalborg Kommune ved Henning G. Jensen tilkendegav, at de ikke var sindet at planlægge et nyt sygehus i forbindelse med Sygehus Syd. Underforstået: Det skal ligge i Aalborg Øst. Dog blev der også undersøgt alternative muligheder i Svenstrup og Bouet. Ydermere tilkendegav regionsformanden, at han som folketingskandidat støtter en fuld lægeuddannelse i Aalborg, (AAU). Det er en idé, som jeg og Det Radikale Venstre i Nordjylland længe har arbejdet med, og som jeg derfor også støttede offentligt. Efter dette forløb var kulminationen, da Regionsrådet 18. december 2008 i fuld enighed besluttede at bygge et nyt sygehus med psykiatri på Postgården i Aalborg Øst, tæt ved Aalborg Universitet. Aalborg har i øvrigt med Henning G. Jensen som borgmester forvandlet Aalborg fra og være en trist arbejder by, til nu og være en præmieret by, med arkitekttur prisen 2009, der forpligter og derfor kan vi heller ikke med et byggeri på Sygehus Syd fuldstændig smadre bybilledet og byen, med et mastodontbyggeri, der vil ødelægge området. Det vil derimod åbne op for helt nye muligheder for Aalborg Vest på de nuværende sygehusmatrikler, med en kombination af flere grønne områder, forretninger og spændende lejligheder og virksomheder, smarte butikker skabe en helt ny og anderledes bydel, sammen med en vestlig linieføring. Lægeuddannelse på AAU. Vort næste mål bliver, at få godkendt en fuld lægeuddannelse på Aalborg Universitet i nært samarbejde med Aalborg Sygehus. Det vil være en naturlig forlængelse af det store arbejde som AAU og Egon Toft allerede har udført på det industrielt medicinske område.