Drastisk fald i antallet af nyfødte thyboer i 2007

16 procent færre spædbørn i 2007 i forhold til 2006. Størst fald i landsbyerne.

Kun 420 nye thyboer kom til verden i 2007 - mod 500 året før. Dermed er der på en enkelt årgang sket et fald på 16 procent, hvilket er meget markant. Ikke mindst i lyset af den prognose, der i forbindelse med skolestrukturdebatten i Thisted Kommune forudsagde et fald i antallet af skolesøgende børn på 16 procent frem til 2018. Det er især landsbyerne, der mangler produktive børnefamilier. Således blev der i seks skoledistrikter født under ti børn sidste år, nemlig i Østerild (7), Hundborg (9), Skjoldborg (5), Hannæs (8), Vorupør (6) og Klitmøller (7). Procentvis er der tale om mest markante ændringer i Østerild (fra 21 i 2006 til syv i 2007), Nors (fra 22 i 2006 til 14 i 2007) og Koldby (fra 26 til 15). Fødsler koncentreres Småbørnsfamilierne koncentreres i Thisted, Hurup, Hanstholm og Vestervig/Agger. I disse byområders syv skoledistrikter er 235 børn født sidste år. De udgør 55 procent af det samlede antal nyfødte. Fødselstallene i 2007 for samtlige 22 skoledistrikter er som følger: 16 i Hillerslev, 7 i Østerild, 9 i Hundborg, 14 i Nors, 12 i Sennels, 24 i Sjørring, 5 i Skjoldborg, 18 i Snedsted, 13 i Stagstrup, 37 i Hanstholm/Ræhr, 17 i Bedsted, 27 i Tilsted, 42 i Tingstrup, 45 i Hurup, 15 i Koldby, 8 på Hannæs, 6 i Vorupør, 26 i Vestervig/Agger, 34 i Østre Skoles distrikt, 27 i Rolighedsskolens distrikt, 11 i Frøstrup og 7 i Klitmøller. @Byli.9.special.bund:Af Lone Lærke Krog lone.laerke.krog@nordjyske.dk