Drastiske besparelser på vej

Aalborg skal spare 70 mio. - det kommer både til at ramme rådgivnings- og behandlingstilbud, døgninstitutioner, aflastning, familietilbud og andre forebyggende tiltag.

- Det bliver både hårdt, trælst og svært at komme igennem. Aalborg Kommunes socialrådmand Mai-Britt Iversen (S) lægger ikke skjul på, at der bliver tale om betydelige serviceforringelser, når familie- og beskæftigelsesforvaltningen i løbet af den kommende tid skal finde de godt 70 mio. kroner, som byrådet har vedtaget at spare på budgettet for børn, unge og familier med særlige behov. Nedskæringerne rammer både rådgivnings- og behandlingstilbud, døgninstitutioner, aflastning, efterskoletilbud og andre forebyggende tiltag. Og selvom enkelte slipper med at blive nednormeret eller lagt sammen med andre tilbud, er der også en lang række som nedlægges helt. - Det er jo en del af budgetforliget, så vi kan ikke lade være med at finde pengene, forklarer Mai-Britt Iversen. 150 mio. dyrere Hun understreger, at der fortsat kun er tale om et forslag, som skal førstebehandles af familie- og socialudvalget fredag. Men udgifterne til området er ikke blevet mindre siden budgetvedtagelsen, og derfor bliver besparelserne også genstand for en temadrøftelse i byrådet. - Forslaget tager udgangspunkt i regnskabet for 2007. Men i 2009 brugte vi 150 mio. kroner mere, så der er virkelig noget at diskutere, påpeger hun. Forklaringen på de eksploderende udgifter skyldes både en stigning i antallet af anbringelser og en stigning i brugen af forebyggende foranstaltninger. Og ifølge Mai-Britt Iversen har en del af tilbuddene uden tvivl nydt godt af, at der i mange år har været tale om "købers marked". - Vi har skullet bruge mange pladser, og det er der uden tvivl nogen, der har tjent godt på, siger hun. - Men når det er sagt, kan vi jo heller ikke lade være anbringe de her børn og familier. Det er vi både forpligtet til menneskeligt og i forhold til lovgivningen. Og selvom vi har gjort meget for at styre udviklingen, vil det altid være en sort hest, og derfor er det også vigtigt, at vi får diskuteret det her grundigt med alle parter, forklarer hun.