Aalborg

Dreisler-ejendomme solgt

Den nordjyske dagligvarekæde Dreisler Storkøb A/S har netop solgt seks af selskabets forretningsejendomme til selskabet Keops InvestorPartner, der allerede er i færd med at udbyde ejendommene som investeringsprojekter forvelhavende privatpersoner.

Kunderne kommer ifølge butikskædens adm. direktør Michael Dreisler ikke til at mærke overdragelsen af ejerskabet. - Driften af forretningerne kommer til at fortsætte som hidtil, siger Michael Dreisler. Forhandlingerne om salget til det københavnske investeringselskab førte på et tidspunkt til rygter om, at hele Dreisler-koncernen var sat til salg, men Michael Dreisler afviser, at salget af ejendommene er første skridt i den proces. - Bortset fra ejendommene var det kun rygter, siger direktøren, der forklarer salget med, at ejendomsmarkedet for den slags ejendomme i øjeblikket er meget gunstigt. - Vi mangler ikke kapital, men vi valgte at udnytte den enestående chance for at få kapital frigjort, siger Dreisler, der ikke vil afvise, at en del af salgssummen, som parterne ønsker hemmeligholdt, vil blive brugt til etablering af nye forretninger. De seks ejendomme ligger i Herning, Viborg, Skalborg, Hjørring samt to i Frederikshavn. Dreisler Storkøb fortsætter som lejer af bygningerne.