Drenge er mere på hospital

Drengebørn bliver oftere indlagt end pigebørn. Især sygdomme i åndedrætsorganerne sender dem på sygehuset

Drenge er mere syge end piger, når de er helt små. Små drenge er indlagt på sygehus fire gange, hver gang pigerne er indlagt tre gange. Det oplyser Danmarks Statistik. I 2004 blev 12,3 procent af drengene i alderen et til fire år indlagt, mens det for pigernes vedkommende var 9,4 procent. I alt måtte 16.500 små drenge en tur på sygehuset i 2004, mod 12.100 piger. Tallene er nogenlunde de samme for de foregående år. Statististikken afslører, at det især er luftvejssygdomme, som sender de små knægte til tælling. Halvdelen af de ekstra indlæggelser hos drengene skyldes således sygdomme i åndedrætsorganerne. Bronkitis og astma er værst, men også akutte luftvejsinfektioner og lungebetændelse rammer drengene mere end pigerne. I alt blev 6500 smådrenge indlagt med sygdomme i åndedrætsorganerne, mod 4000 piger. Også mellemørebetændelse rammer flere drenge med 800 indlagte drenge og 600 piger. Ellers er drengenes ekstra indlæggelser fordelt jævnt ud på de fleste øvrige sygdomme. Piger og drenge er lige hurtige om at komme sig, når det gælder sygdomme i åndedrætsorganerne. Men generelt er drengebørn en smule hurtigere om at blive udskrevet end pigerne. Drengene var i gennemsnit indlagt 3,9 dage, mens pigerne kom hjem efter 4,2 dage. Årsagen til forskellen på drenge- og pigebørn, når det gælder hospitalsindlæggelser, er ukendt, men formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab, overlæge Arne Høst, mener, at det måske kan hænge sammen med, at forældrene behandler drenge og piger forskelligt. - Måske behandler vi de små piger som de små piger, de er, mens vi tror, at drengene kan tåle mere. Det kan være, at forældre for eksempel lader små drenge blive mere udsat for rygning end pigerne. Men vi ved det ikke, siger han til Danmarks Statistik. Når børnene bliver ældre, bliver forskellen udlignet. I aldersgruppen 10-14 år er der næsten lige mange indlæggelser blandt drenge og piger. /ritzau/