Drenge taber terræn i folkeskolen

Pigerne klarer sig bedre end drengene i praktisk talt alle fag i folkeskolen. Det viser Undervisningsministeriets opgørelser over elevernes afgangsprøver fra i sommer. Kun i matematik går det en lille smule bedre for drengene.

- Karaktererne viser, at drengene har det svært i uddannelsessystemet. Det værste er, at flere af dem ikke fortsætter i skolen efter 9. klasse, siger Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening. - Og det bliver kun værre, jo mere ens skolen bliver. De bogligt svage drenge har brug for en større indsats i skolen lige nu, end lærerne kan give dem med de stramme planer, der er for undervisningen, uddyber han. Eleverne bakker ham op og er heller ikke spor overraskede over pigernes succes. - Lærerne skal gøre det anderledes for drengene. Vi skal nok have mere hjælp end pigerne til at passe vores ting og måske undervises på en lidt anden måde, siger Anders Ladefoged, 9.a, Højene Skole i Hjørring. Tina Justsen fra parallelklassen er enig. - Det er som om, drengene bare giver op, hvis ikke de får en god karakter i første omgang. Vi piger er bedre til at kæmpe videre og får så ikke så tit de helt dårlige karakterer, siger Tina Justsen, 9.b. Deres skoleleder Michael Harritslev er forbavset og ikke stolt over situationen. - Vi skal være mere opmærksomme på drengene, konstaterer han, der nu vil tale med lærerne i de store klasser om ideer til, hvordan drengene kan komme op i nærheden af pigerne. For selv i sløjd og i fysik har pigerne nu overhalet drengene. Men det bekymrer ikke undervisningsminister Bertel Haarder (V). - Det er den bedste nyhed, jeg har hørt længe, siger han. - Nej, jeg vil lykønske pigerne og skolerne, for det viser, at den ekstra indsats for de naturvidenskabelige fag har virket. Nu må det så være drengenes tur til at få lidt ekstra opmærksomhed, siger Bertel Haarder, der dog ”ikke vil gøre det til et større problem”, fordi forskellen på karaktergennemsnittene for det meste ikke er mere end 0,5 og den for begge køns vedkommende ligger lige omkring 8. Se alle karaktererne på www.uvm.dk