EMNER

Driftsikkert gennem krisen

Af Birgitte Josefsen folketingsmedlem (V), Hybenvej 62, 9700 Brønderslev og Erling Bonnesen folketingsmedlem (V), Kløverbakken 12, 5672 Broby: ØKONOMI: Da den internationale globale krise også ramte Danmark for et par år siden, gik vores eksport kraftigt ned, da købekraften faldt i mange af vore eksportlande. Det bevirkede, at vores danske overskudsøkonomi blev forvandlet til underskud på statens budget, og gav nye store udfordringer i styringen af Danmark's økonomi. Svaret og løsningen på disse store udfordringer er ansvarlig økonomisk styring, hvor underskuddet bremses forsvarligt ned, samtidig med at vi har fokus på at være klar til at udnytte de nye muligheder for vækst og fremgang, der kommer når efterspørgslen igen stiger. Dansk økonomi er igen ved at vinde fodfæste. Væksten spirer ganske langsomt og arbejdsmarkedet har stabiliseret sig. Det skyldes bl.a. den lange række af initiativer, der er taget for at understøtte dansk økonomi under krisen. Det har været muligt, fordi vi i de gode år afdragede på den gamle gæld, så nettogælden stort set var ude af verden, da krisen ramte Danmark. Den nye finanslov og genopretningspakken medvirker til og sikre tilliden til dansk økonomi og dermed ro om den lave rente, som betyder rigtig meget for os alle som borgere. Med en fast hånd på rattet har vi undgået de værste "stød" udefra, når den internationale krise flere gange har sendt sine "hårde vindstød" ind over Danmark. Vi kan nu få øje på lyset for enden af tunnelen, og nu gælder det om at udnytte de nye muligheder der viser sig, for erhvervsmæssig udvikling, vækst og arbejdspladser, som vi alle skal leve af.