driftsleder og landsbrugsuddannelser

Der findes i dag to forskellige basisuddannelser til landmandsfaget: Landbrugsuddannelsen på teknisk skole, hvor man bliver enten jordbrugsassistent eller -maskinfører. Uddannelsen tager tre år og otte måneder, eller Faglært landmand på Landbrugsskolerne. Denne uddannelse tager tre og et halvt år. Begge uddannelser veksler mellem skole- og praktikophold Driftsleder bliver m an efter en seks måneder lang videreuddannelse efter en af de to ovennævnte uddannelser