Lokalpolitik

Driftsrammen er første punkt på dagsordenen

Forligsforhandlinger begynder med en diskussion af, om driftsrammen skal overskrides, Kristian Schnoor advarede kraftigt mod den taktik

AALBORG:Når forligsforhandlingerne begynder på torsdag, så er det første punkt på dagens program diskussionen om, hvor vidt Aalborg skal bryde den driftsramme, som KL og regeringen er blevet enige om. - Jeg vil foreslå, at vi ved budgetforligsdrøftelserne på torsdag starter med at drøfte, om vi vil holde den udmeldte driftsramme, og hvad vi vil gøre, når/hvis vi får en bøde for ikke at overholde rammen, sagde formanden for sammenlægningsudvalget Henning G. Jensen (S) . Han er parat til en diskussion af, om rammen skal overskrides, men han gjorde opmærksom på, at det kræver, at der kan blive tale om et bredt budgetforlig. - Hvis KL stadig mener, at deres beregninger er rigtige, så er jeg villig til at drøfte medlemskabet af KL, sagde Henning G. Jensen med henvisning til uenigheden om, hvilken ramme, der gælder for Aalborg. Under 1. behandlingen advarede partifællen Kristian Schnoor imod et aftalebrud. - Jeg vil kraftigt advare imod, at vi overtræder rammerne og træder ud af KL, sagde Kristian Schnoor, der også nævnte, at regeringen tidligere har vist, at den slår til med hård hånd mod den slags tiltag Venstre meldte ud, at de ikke vil være med til at overtræde rammen. - Lad os sige med det samme, at Venstre har den holdning, at aftaler, der er indgået, de skal overholdes, sagde Nils Bell. Han håber på, at Aalborg kan få en sum penge fra de kommuner, der ikke underkompenseres eller skal spare. - Vi skal sikre os, at vi får del i de goder i det efterspil, der givet vil komme. Det håb var der ikke stor tiltro til. - Det kan han godt glemme, for den solidaritet findes ikke mellem kommunerne, sagde formanden Henning G. Jensen (S). Når partierne på torsdag skal forsøge at strikke et budgetforlig sammen, så mødes KL’s bestyrelse også for at diskutere kommunernes økonomi, om det kaster ekstra penge af til budgetlægningen i Aalborg, vides ikke på nuværende tidspunkt.