Drikkevand fra Bælum skal koges

Rebild Kommune advarer brugerne i Bælum Vandværk efter frisk analyse torsdag.

Rebild Kommune har torsdag modtaget analyse af drikkevand fra Bælum Vandværk, og den viser, at kimtallet i vandet er for højt. Rebild Kommune har derfor påbudt vandværket straks at orientere alle brugerne om, at vandet skal koges, inden det drikkes eller benyttes til madlavning. Det oplyser forvaltningschef Bo Lodbjerg fra Rebild Kommune i en pressemeddelelse. Vandet skal koges, indtil en ny analyse viser, at drikkevandet overholder grænseværdien for kimtal. Det har ikke været muligt at få yderligere kommentarer fra kommunen.