Drikkevand i fjervarmerene

} LÆKAGE: Brønderslev Varmeforsyning sender nu et lille nødråb ud til forbrugerne. Det går ud på at kontrollere, om der er en læk i varmtvandsbeholder eller varmeveksler. - Vi kan konstatere, at der er et problem, men vi ikke, hvor det stammer fra. Der kommer drikkevand ind i fjernvarmerørene, og det kan kun stamme fra varmtvandsbeholdere, som er utætte, konstaterer driftsleder Thorsten Djernæs fra den kommunale varme- og vandforsyning. - For varmeforsyningen er det et problem, fordi drikkevandet indeholder mere kalk end fjernvarmevandet. Større mængder kalkholdigt drikkevand betyder derfor, at fjernrørene kan kalke til, og at de holder i kortere tid, fortæller Thorsten Djernæs. - For de forbrugere, der har en læk i varmtvandsbeholderen, kan det betale sig at få udbedret fejlen så hurtigt som muligt. Der kan løbe hundredvis af liter ud hver dag. LOKALRADIOERNE I BRØNDERSLEV I DAG 6 Go' morgen Vendsyssel ved Ulrik Rasmussen 10 Midt på dagen ved Bjarne Axelsen 14 Café 101,2 FM 18 Lov & Ret ved Gert Storkborg Jensen. 18.30 Aftenhits 20 DUR - De Unges Radio ved Niels Lykke 22 Musik mod midnat