Landbrugspolitik

Drikkevand i Vrensted er i fare

Gylleaftaler undergraver grundvandsbeskyttelse

VRENSTED:Fremtiden med rent og urenset drikkevand for forbrugerne ved Ingstrup og Vrensted vandværker er er truet, frygter amtsrådsmedlem og folketingskandidat Thomas Krog (SF), Brønderslev. Amtet har netop sendt en tilladelse til udvidelse af en landbrugsbedrift i Vrensted ud i offentlig høring. Hvis tilladelsen går igennem, er der en stor risiko for at der vil blive spredt mere gylle ud på vandindvindingsområderne i Vrensted og Ingstrup, end landmændene egentlig må for amtet. Hullet som en si Problemet er at flere forskellige regelsæt støder sammen: amtets grænseværdier og de almindelige bestemmelser i Landbrugsloven. - Amtets retningslinier for beskyttelse er hullet som en si. I dag indeholder over en fjerdedel af vandboringerne i Nordjylland nitrat over den sundhedsmæssigt betænkelige grænse på 50 mg per liter, påpeger Thomas Krog. I et forsøg på at sikre grundvandet til fremtidige generationer har amtets politikere fastsat grænseværdier for nedsivning af nitrat, som landbrug skal overholde i forbindelse med udvidelser af husdyrproduktionen. Grænseværdien er på 50 mg nitrat per liter i følsomme områder med særlig drikkevandsinteresse. Det svarer til den grænse som VerdensSundhedsOrganisationen (WHO) anbefaler. - Problemet er, at landmændene let kan omgå grænsen, og amtsrådets flertal er ikke interesseret i at lukke det mest åbenlyse hul. Hullet opstår, når landmændene indgår gylleaftaler, forklarer Thomas Krog. En gylleaftale mellem to landmænd medfører, at den ene landmand kan køre den mængde gylle ud på et areal, som amtet tillader. Dagen efter kan den anden landmand kører endnu mere gylle ud på samme areal - op til den mængde, som Landbrugsloven tillader. Helt lovligt - Det er helt lovligt men selvsagt en stor trussel mod fremtidens rene drikkevand. Det er fuldkommen absurd, mener Thomas Krog. - Det er forbudt at sende vand med mere end 50 mg. nitrat per liter ud til forbrugerne. Sker det, skal boringen lukkes, eller vandværket skal bore dybere. Og det er forbrugerne, der kommer til at betale, tilføjer han. Thomas Krog understreger, at han ikke ønsker at hænge enkelte landmænd ud - de følger jo de retningslinjer amtet har stukket ud. Thomas Krog vil derimod have amtet til at forbyde gylleaftaler i forbindelse med udvidelser af husdyrproduktionen, og han opfordrer alle involverede til at sende høringssvar til amtet, så hullet bliver lukket. - Det der foregår i øjebliket undergraver ethvert forsøg på at beskytte grundvandet, fastslår Thomas Krog.