Drikkevandet er i orden

Forurening 1. november 2002 07:00

VEJGAARD: Vejgaard Vandværk har sat gang i det to-årige forsøg, der går ud på at blande drikkevandet fra den ene af de to boringer på Carl Blochs Vej med vandet fra boringerne i Lundbyesgade. Men den seneste måling fra Carl Blochs Vej viser, at vandet rent faktisk er i orden i sig selv uden opblanding. Det er mængden af stoffet BAM, der er i flere målinger har ligget over grænseværdien i vandet fra Carl Blochs Vej. Grænsen er 0,10 mikrogram pr. liter, og målingen viste 0,11. Eftersom overskridelsen var så lille, fik Vejgaard Vandværk lov til at sænke tallet ved at blande vandet op med vand fra de andre boringer, hvor indholdet af BAM er lavere. Men ifølge Vilhelm Strarup, formand for vandværkets bestyrelse, viser den seneste måling fra Carl Blochs Vej et indhold af BAM på 0,025 mikrogram pr. liter. - Så lige nu behøver vi faktisk slet ikke at blande vandet. Men nu gør vi det, og man kan heller ikke vide, hvordan de næste prøver bliver. Jeg tror, at der er en del usikkerhed i de målinger, fordi mængden er lille, siger Vilhelm Strarup. Der skal måles hvert kvartal i de to år, forsøget har fået tilladelse til at køre.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...