Drikkevandet i Hjørring Kommune

Der bores i øjeblikket drikke vand i følgende områder: Bagterp, Skallerup, Bredkær og Spangerhede. Kun i Bagterp er der problemer med forurening - nemlig med 2,6 dichlorbenazmid (BAM) og chlorerede opløsningsmidler, hvor 10 af 24 boringer er blevet lukket. Forureningsgraden af BAM, målt i en blanding af ikke-forurenede boringer og de mindst forurenede boringer, er målt til 16 ng./l. Den tilladte mængde BAM i drikkevand er 100 ng./l., hvilket kan overskrides med op til 900 procent i op til 12 måneder, før Embedslægen og Miljøstyrelsen skal gribe ind.