Dristigt af Aalborg

Musikkens Hus bliver - arkitektonisk - af en type, som vi ellers ikke ser meget her i landet, siger stadsarkitekten i Århus, som har haft musikhus siden 1982

- Det ser spændende ud. Det er ikke tit, vi - på vore breddegrader - ser arkitektur, der formmæssigt er så avanceret. Ole Østergaard, stadsarkitekt i Århus - som har haft et musikhus siden 1982 - kender mest Coop Himmelb(l)au, som vandt arkitektkonkurrencen om Musikkens Hus i Aalborg, fra litteraturen. Og når han udtaler sig om vinderprojektet er det med den begrænsning, at han kun kender det fra avisbilleder. - Himmelb(l)au var med i den bølge af dekonstruktivisme, som brød igennem i 90'erne. De lavede bl.a. en sparekasse i Wien, hvis jeg ikke husker forkert, hvor de nedbrød de traditionelle former, bl.a ved at udstyre den med en tageterrasse. - Men tegnestuer udvikler sig også, men hvordan denne har gjort det, kan jeg ikke sige på dette grundlag. Ole Østergaard siger også: - Jeg synes, det er interessant, at Aalborg har den dristighed at vove sig ud i en form for arkitektur, som vi ikke har mange eksempler på her i landet. Bedt om at sammenligne Musikhuset Århus, tegnet af det lokale arkitektfirma Kjær & Richter, som også deltog i konkurrencen i Aalborg, med det kommende Musikkens Hus siger han: - Man kan i hvert fald sige, at der er tale om noget af en kvantespring i Aalborg i forhold til den trofasthed i forhold til nordisk modernisme, man kan opleve i Århus. Det var stadsarkitekt Ole Østergaard, der i oktober i fjor i NORDJYSKE, sagde, at det er en fremragende idé, at Aaborg/Nordjylland også skal have et musikhus. Han er varm fortaler for "de bløde værdier" i en by eller landsdel og bruger gerne ordet musikhus-effekt som en beskrivelse af, at kulturelle faciliteter har betydning, ikke mindst når det gælder om at få kvalificeret arbejdskraft lokket til.