Løkken

Drøftelser om trafik i Løkken fortsætter

} TRAFIKALT:Teknisk udvalg drøfter fortsat trafikreguleringerne i Løkken midt-by efter at der i sommers blev indført forskellige nye tiltag. Kommunen har fået mange henvendelser ikke mindst om det lege- og opholdsareal, der blev indført i midtbyen med en hastighedsbegrænsning på 15 km/t. - Det er vigtigt at slå fast, at vi ikke har lavet det her for at genere nogle af de fastboende, men for blandt andet at rydde op i nogle af skiltene, siger teknisk udvalgs formand, Kim Bach (fællesliste). - Vi er i fuld gang med at samle op på det, og der bliver lavet om på nogle ting. Men vi er ikke færdige med at snakke om det endnu. Vi arbejder videre, fortæller Kim Bach. Rippet for værdier } INDBRUD: Et hus på Møllevej i Vrå blev i løbet af weekenden rippet for værdier. Tyvene slap væk med et B&O anlæg, fire computere, køkkenknive, vin, dyner og smykker. Politiet kunne ikke umiddelbart se, hvordan de havde skaffet sig adgang til huset.