EMNER

Drøfter mere tværkommunalt samarbejde

Oprydning efter revision kan give mere fællesskab over kommunegrænser

SINDAL:Kort tid før børne- og ungeområdet i februar 2003 blev flyttet fra socialforvaltningen til en samlet børne- og kulturforvaltning lavede Kommunernes Revision en fokusrevision på det område, hvilket har givet anledning til en del overvejelser om, hvordan børne- og ungearbejdet kan styrkes. På mødet forleden i børne- og kulturudvalget fik politikerne en redegørelse for, hvilke initiativer, der foreløbigt er taget. - Det er arvegodt fra socialforvaltningen, som vi er ved at gøre noget ved, men vi er ikke til bunds endnu. Som et af initiativerne er der netop blevet ansat en sagsbehandler mere, siger børne- og kulturudvalgets formand Arne Boelt (S). Sagsbehandleren er ansat i børne- og familiegruppen, hvor der indtil den 1. august vil være ekstra arbejdskraft til at tage fat på de områder, hvor afdelingen er hårdest presset. Den 1. august går en anden medarbejder på efterløn. Et andet initiativ til at styrke børne- og familieområdet er drøftelser i et tværkommunalt forum med Hirtshals, Hjørring og Løkken/Vrå kommuner med henblik på muligt samarbejde. I første omgang foregår det uafhængigt af eventuelt kommende kommunesammenlægninger, og det er på områder som familiebehandling, akutvagt, vagttelefon, akutanbringelser, juridisk og socialfagligt konsulent og faglig udvikling.