Aalborg

Drøfter vedligeholdelse af legepladser

Kommunens forsikring dækker kun ved mangelfuld vedligeholdelse af jorden eller græsset

BROVST:For syv-otte år siden besluttede kulturudvalget, at beboer- og borgerforeninger i samarbejde med foældrekredse selv skulle stå for vedligeholdelsen af de lokale legepladser. På udvalgets møde i morgen skal politikerne drøfte, om den nuværende praksis skal ændres. Baggrunden for drøftelsen er en konkret henvendelse fra formanden for dagplejerne omkring legepladsen Trekanten på Bohrsvej, der sammen med områdepædagogen beskriver problemer med at få vedligeholdt legeredskaber og hegn, fremgår det af et oplæg til udvalgets medlemmer. - Dagplejerne har hidtil selv skullet stå for småreparationer, mens materielgårdens personale har klaret opgaver i forbindelse med hegnet. Nu trænger flere af legeredskaberne til en større istandsættelse, og det meste af hegnet trænger til udskiftning. Baggrunden for kulturudvalgets tidligere afgørelse var bl.a. et forsikringsspørgsmål. Brovst Kommunes forsikring dækker kun, hvis ulykken skyldes mangelfuld vedligeholdelse af jorden og græsset. I fortsættelse af denne beslutning vedtog udvalget, at der maksimalt kan gives tilskud på 1000 kr. hvert tredje år til vedligeholdelse af legepladserne.