Hirtshals

Drøje hug til fiskerikontrollørerne

Hirtshals Fiskeriforening gav fiskerikontrollørerne skarp kritik

HIRTSHALS:Formanden for Hirtshals Fiskeriforening Erik Jespersen uddelte på den ordinære generalforsamling lige før jul på bestyrelesens vegne alvorligt mente hug ud til Fiskerikontrollen. -Igen i år har der været mange spørgsmål til Fiskerikontrollen. De har også forsøgt at svare, men det er ikke altid lykkedes for dem at svare rigtigt. Det beviser vel om noget, at reglerne er alt for komplicerede. Når ikke engang de, som er sat til at kontrollere om reglerne overholdes, kan forstå dem, har vi alle vel et problem. -I flere tilfælde har det vist sig, at når man spørger forskellige steder i landet, får man forskellige svar.Det kan ikke være rimeligt. Reglerne skal være ens, uanset, hvor man bor, tordnede formanden. Han pointerede videre, at det åbenbart er svært for kontrollørerne at indrømme, at de har taget fejl. - Tager de fejl, finder de straks noget andet som deres kontrol-opgave kan bindes op på. Det er nærmest umuligt at få en kontrollant til at indrømme, at han/hun har begået en fejl, sagde Erik Jespersen. Fiskeriforeningsbestyrelsens løsning på de bureaukratiske problemer er at få nogle regler som både fiskere og kontrollører kan forstå. - Fiskerne ønsker regler som er lette at forstå, men som også giver mulighed for felksibilitet. - Det er jo ingen hemmelighed at situationen gennem de seneste måneder er spidset til i takt med, at det er blevet umuligt for fiskerne at få bare en rimelig løn for deres indsats.Ikke fordi der ingen fisk er, men fordi politikerne siger, der ingen fisk er. - Hvis det var havde været fordi fiskerne ikke kunne fange noget, havde det været nemmere at acceptere. - Men det ville være ønskeligt at kontrollørerne bragte deres kritik af reglerne videre op i deres top, når de går rundt og siger, at reglerne er uanvendelige. Så kunne de måske medvirke til at få reglerne ændret, så de blev tilpasset virkeligheden, konkluderede Erik Jespersen, da han gav Hirtshals Fiskeriforenings bestyrelses syn på Fiskerikontrollens virke i 2003.