Drøje hug til ministeren

Fiskeriet styres efter hvad der passer politikernes, siger Skagen-fiskernes formand

Formanden for Skagen Fiskeriforening, Carl Jesper Hermansen, havde drøje hug til fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) i sin beretning mandag. Foto: Carl Th. Poulsen

Formanden for Skagen Fiskeriforening, Carl Jesper Hermansen, havde drøje hug til fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) i sin beretning mandag. Foto: Carl Th. Poulsen

Der var drøje hug til fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) og til myndighederne generelt i den beretning, formanden for Skagen Fiskeriforening, Carl Jesper Hermansen, holdt på generalforsamlingen i går. - Man lytter simpelthen ikke til fiskerierhvervet, men træffer beslutninger, som plejer ens personlige politiske liv. - Det kan ikke være rigtigt, at bare fordi man er blevet fødevareminister, endda med den erklæring, at man ikke ved ret meget om fiskerierhvervet, så træffer man beslutninger, der har meget store konsekvenser for fiskeriet og som er direkte imod de anbefalinger, erhvervet kommer med, sagde Carl Jesper Hermansen. Carl Jesper Hermansens udfald mod ministeren er ikke er mindst affødt af den aftale, hun for kort tid siden indgik med den svenske fiskeriminister om lukning af dele af Kattegat for fiskeri. Kvæles langsomt - Dette er måske nok et hårdt angreb på det politiske system, men den måde, erhvervet styres på, tager lysten til at drive et ellers sundt erhverv fra vores fiskere. - Hvis meningen er, at vi skal udfases, må de gerne sige det lige ud i stedet for at kvæle os langsomt, sagde Carl Jesper Hermansen. - Vi i Skagen og Danmarks Fiskeriforening har brugt megen tid på at indrettet de nye systemer, fiskeriet reguleres efter, så de er til at arbejde med, Det har betydet, at fiskerne er blevet mere bevidste om, hvordan de forvalter deres mængder. Det er måske derfor, fiskerikontrollen er blevet langt mere emsig overfor små forseelser, der kan opstå i hverdagen, end tidligere. Kontrollen har i hvert fald ikke forståelse for, at det er menneskeligt at fejle, undtagen når det er kontrollen selv, der begår fejlene, sagde Carl Jesper Hermansen. - Vi må konstatere, at til trods for de store tiltag, der er indført de seneste par år, ser det ud til, at vi atter en gang er i den situation, at der ved indgangen til et nyt år ikke er forståelse i det politiske system for, hvordan fiskeriet fungerer. Den store nedskæring, der er sket i den danske fiskerflåde, er på ingen måde kommet vores fiskeri til gode - tværtimod. Torskegenopretningsplanen, som styrer hvordan fiskeriet skal drives, er efter min mening kommet ud på et sidespor, og al forvaltning styres udelukkende af, hvordan politikere og biologer fejlfortolket torskebestanden i de enkelte farvande. - Vi ved som fiskere, hvordan bestandene er vokset i de farvande, vi fisker i, men det lyttes der ikke til, sagde han. EU Carl Jesper Hermansen er heller ikke tilfreds med EU og kommissær Joe Borg. - Det er afgjort, at det havdagesystem, vi har haft i nogle år, skal afløses af et kilowattdage system. Det skyldes, at Joe Borg og EU-Kommissionen ikke mener, at fiskeriindsatsen er blevet mindre. Og det er jo ikke lige den opfattelse, vi har, sagde han. - Vi har hugget en stor del af den danske fiskerflåde op, og vi har indført FKA-system, som har bevirket, at der er blevet sammenlagt en stor del af flåden til færre både, sagde Carl Jesper Hermansen.