Skolelukninger

Drøje hug til V-oplæg om skoler

Forældre tog afstand fra partiets oplæg på debatmøde i Saltum

SALTUM:Forældre og skolebestyrelser i især V. Hjermitslev og Ingstrup har ikke meget tilovers for det oplæg, som Venstre har udarbejdet om den kommende skolestruktur. Det stod lysende klart efter debatmødet på Saltum Centralskole torsdag aften, hvor medlemmmer af børne- og kulturudvalget samt forvaltningschef Erik Andreassen var mødt op for at diskutere med borgerne. Især Venstres tanker om at inddele kommunen i to eller tre skoledistrikter mod de nuværende seks mødte kraftig modstand. Forældre mente, at Venstres forslag vil forringe skolerne så meget, at de små skoler på sigt må lukke til skade for lokalsamfundene. Formanden for børne- og kulturudvalget, Henrik C. Pedersen forsøgte ihærdigt at minde tilhørerne om, at Venstres oplæg var et tankeeksperiment, og at partiet endnu ikke havde taget en beslutning, men det var de fleste af tilhørerne tilsyneladende ikke overbeviste om. Oprettelsen af et skoledistrikt bestående af skolerne i Saltum, Ingstrup og V. Hjermitslev medfører, at eleverne på bestemte årgange skal samles på de respektive skoler. Det betyder, at elever eksempelvis skal transporteres fra V. Hjermitslev til Ingstrup, mens andre elever skal den anden vej. - Jeg troede, det var løgn, da jeg læste om Venstres oplæg. Jeg kan ikke se, at Venstre tager hensyn til børnenes tarv i oplægget. Det vil blive et værre cirkus, og der er alt for mange ulemper, sagde formanden for skolebestyrelsen i V. Hjermitslev, Mie Kjelgaard, der tilføjede, at Venstres forslag ville medføre store menneskelige omkostninger. Jens Chr. Golding (S), næstformand i børne- og kulturudvalget, forudså enorme udgifter til transport, og han slog fast, at forældrene ikke vil have deres børn til at skifte skole to-tre gange i løbet af skoletiden. Han frygtede også for en forringelse af skolerne. - Den dag undervisningen ikke er god nok, sender forældrene deres elever til andre skoler, sagde han og roste de velfungerede integrerede ordninger, der er etableret ved skolerne og deres evne til at optage elever fra Skole- og Familiecentret. Skolebestyrelsesformand ved Saltum Centralskole, Agnethe Christiansen, var også bekymret over Venstres oplæg. Hun slog fast, at tre skoledistrikter betyder, at der reelt kun er tre skoler i kommunen, og at skolerne i V. Hjermitslev og Ingstrup ikke får en selvstændig ledelse. - Det betyder en anderledes skolestruktur, og jeg kan ikke få det til at passe med ønsket om at styrke børnenes trivsel. Bevar de gode skoler, hvor de er, sagde hun. John Haugaard, Ingstrup, gjorde det klart, at han ikke var særligt stolt af at være medlem af Venstre, når han hørte om partiets tanker om skolestrukturen. Han understregede, at børnene trives godt på de små skoler, og hvis kommunen ikke sparer noget ved Venstres forslag, hvorfor skal man så flytte elever, spurgte han. Der er grund til at være stolt over kvaliteten på de små skoler og i de små samfund, og som flere af de tilstedeværende frygtede han salamimetoden, som indebærer, at kvaliteten med tiden bliver så dårlig, at skolerne lukker. - Hvis I er ude på at lukke en skole, så sig det dog, sagde John Haugaard, der gerne havde set, at der var konkrete tal at forholde sig til i Venstres debatoplæg. Børne- og kulturudvalgsmedlem Karen Sørensen (V) var som ventet også skeptisk over for sine partikollegers oplæg. Hun erkendte, at udgifterne pr. elev var op til 19.000 - 20.000 kr. større på de små skoler end på de store, men så man på personaleomkostningerne var forskellen kun på 8.000 kr. Men det koster også at forringe vilkårene for de små samfund, mente Karen Sørensen. - Vi skal passe på ikke at gøre det så ringe, at man på sigt lukker skolerne, sagde hun. Henrik C. Pedersen pointerede, at Venstres debatoplæg ikke var udarbejdet med henblik på at spare men for at udnytte ressourcerne bedre. - Vi vil undgå at lukke skoler, men det kan blive konsekvensen, hvis vi undlader at gøre noget. Vi vil opretholde de små skoler, så længe det er økonomisk og pædagogisk forsvarligt, sagde Henrik C. Pedersen, der tilføjede, at Venstre ønsker at være på forkant med udviklingen, og at der efter en kommunalreform kan ske ændringer i skolestrukturen.