Lokalpolitik

Drøm om at samle borgerne

BROVST:Står det til medlemmerne af Brovst Håndværker- og Borgerforening, skal foreningen være talerør for samtlige borgere i byen. De nuværende 71 medlemmer fylder ikke meget i den sammenhæng. Men man kan heller ikke regne med, at folk står i kø for at blive medlem af en forening, som længe overvejede at lade sig nedlægge, og som i mange år har haft et meget lavt aktivitetsniveau, som det selverkendende lød i beretningen fra formand Ole Christensen. Derfor skal foreningen i den kommende tid tage initiativer, som kan få folk til at melde sig under fanerne. - Vi skal dokumentere foreningens eksistensberettigelse, fastslog Ole Christensen. Han understregede, at borgerforeningen skal bakke op om de foreninger, der er i byen og fastslog, at foreningen skal tale byens sag på vegne af alle borgere i Brovst by. Det er en nødvendighed for at dæmme op for mange af de besparelser, som i disse år rammer yderområderne, sagde Ole Christensen og henviste blandt andet til ambulanceberedskabet, nedlæggelsen af det kirurgiske afsnit på Brovst Sygehus og de tanker, der har været om at sløjfe Fjerritslev Gymnasium. - Når samfundet skal spare penge, rammer det i stor stil yderområderne, men det kan ikke nytte, at vi bare sætter os ned og græder over det, der forsvinder, manede Ole Christensen. Borgerforeningen er med til at presse på, så yderområderne også får andel i udviklingen, og foreningen er blandt andet aktiv i arbejdet med at udvikle landdistrikterne. Ole Christensen gennemgik i øvrigt aktiviteterne siden sidste generalforsamling, som har haft blandet tilslutning. Af regnskabet fremgik, at beholdningen er på 2.955 kr. For at få penge til flere aktiviteter blev det besluttet at forhøje det årlige kontingent pr. husstand fra 75 til 100 kr., dog først fra 2004/2005. Under valgene var der genvalg til Niels Peter Hauerslev og Carl Chr. Nielsen, mens Lissy Skall og Jørn Simonsen ikke ønskede genvalg. I stedet indtrådte Peter Møller og Gert Pedersen i bestyrelsen, som desuden består af Ole Christensen, Jørgen Christensen og Ole Søndergaard-Larsen. Carl Stefan Bauditz blev valgt som suppleant.