EMNER

Drøm om kirke fyldt til sidste plads

Fraflytning rammer også kirkens arbejde, men man er klar til en indsats for at få flere i tale

SKAGEN:Drømmen er en fyldt kirke hver søndag, hvor gudstjenesten er som en familiefest for alle aldersgrupper. Der skal være begejstring, glæde, ærlighed og og tydelighed om egen gudstro. I Skagen har menighedsrådet og kirkens personale spurgt sig selv om visionerne for kirken. Det er der kommet mange spændende tanker ud af. En af konklusionerne er, at kirken mangler en hel generation. "Vi er gode til børn og ældre, men vi skal være bedre til at "holde på" børnene, når de bliver lidt ældre. Vi skal udvikle rammer, der er attraktive for gruppen mellem børn og ældre", lyder en af konklusionerne. - Visionerne om at få "de voksne" i tale skal ikke bare være ord på et stykke papir. Vi har nogle spændende tanker, siger menighedsrådets formand Inger Malling Jacobsen, der dog ikke vil røbe mere om planerne i øjeblikket. Antallet af borgere i Skagen falder. Der bliver færre børn og unge og flere ældre. Den tendens rammer nu også kirkens arbejde. Kirkens "fødekæde" fra klubber og korps er blevet svagere, og det bliver vanskeligere at skaffe frivillige. Samtidig møder kirken voldsom konkurrence fra mange andre tilbud, så kirken har behov for at bevare sin egenart, at skille sig ud - og i det hele taget profilere sig. Kirken bør ikke være bange for konflikter, mener menighedsrådet. Der er store forventninger til, at sognehuset kan blive et samlende sted, hvor det kirkelige og sociale fællesskab kan dyrkes. Samarbejdet mellem kirke og skole og kirke eksisterer allerede, men det kan udbygges. Via børnene kan samarbejdet med forældrenene øges. De kan tilbydes kurser i kristendomskundskab. - Vi fortsætter med kvartalsmøder om kirkens liv og vækst, og vi er meget interesserede i at hente inspeiration udefra, slutter Inger Malling Jacobsen.