Advokatvirksomhed

Drømmehus med problemer

Ægtepar føler sig snydt af byggefirmaet Sonne Huse - kæmpede i seks år

På Hasserishøj i Aalborg bor Kirsten og Jørgen Møller Jensen i et flot nyt hus med udsigt ud over Limfjorden – men med en dårlig smag i munden. De føler sig snydt og trukket rundt i manegen af byggefirmaet Sonne Huse. For halvandet år siden måtte de nødtvungent acceptere en minimal erstatning på 200.000 kr. i forbindelse med byggeriet af deres drømmehus, selvom de har påvist fejl og mangler ved huset for 875.000 kr. De måtte nøjes med mindre end en fjerdedel af deres krav, idet det anpartsselskab, som havde opført huset, ville blive erklæret konkurs, hvis erstatningskravet blev fastholdt. Først nu er de efter at have sundet sig og ofret tusindvis af kroner på at udbedre byggesjusk, er de parate til at fortælle om deres traumatiske oplevelser med Sonne Huse. - Vi synes, at mange husbyggere skal vide, hvad de kan blive udsat for, når de lægger ansvaret for opførelsen af deres nye hus i hænderne på det, man tror, er et professionelt og kompetent byggefirma, forklarer Jørgen Møller Jensen, der er harm over, at Sonne Huse under andre aps-numre og firmaer bygger løs - blandt andet i sommerlandet under overskriften: 30 års erfaring med fritidshuse. - Men det kan være, at de skal holde sig til træhuse frem for at give tilbud på avancerede murede huse, som de gjorde i vores tilfælde uden at have styr på konsekvenserne. Sagens udfald og det forlig, som familien måtte indgå med Sonne Huse, har gjort Jørgen møller Jensen så oprørt, at han skrev et brev til erhvervsminister Bendt Bendtsen, hvori han spurgte til det rimelige i, at man bare kan lukke selskaber med problemer og derefter køre videre efter samme principper i et nyt selskab. Startede i 1997 Historien tog sin begyndelse i 1996. Jørgen og Kirsten havde allerede i 1991 købt den flot beliggende grund i Hasseris for på et tidspunkt at ville bebygge den. Blandt de tre firmaer, der bød på byggeopgaven var Sonne Huse. Og det virkede umiddelbart til at Sonne kunne levere det mest spændende byggeri med en arkitektur, der passede flot på den stærkt skrånende grund. Forslaget indeholdt forskudte etager, forskellige terrasser og en speciel tagkonstruktion. - Vi var dengang ikke i tvivl, om at det var det helt rigtige for os, forklarer Jørgen Møller Jensen. Sonne Hus skulle bygge vores drømmehus. Muren væltede De overlod derfor ansvaret for byggeriet til Sonne Huse, og frem til maj 1997 blev der bygget på grunden. Jørgen Møller Jensen undrede sig dog sammen med nogle af byggepladsens murere over, at der ikke fandtes ordentlige byggetegninger, så murerne måtte improvisere sig lidt frem og lave tingene om undervejs. Det hele kulminerede med, at en opmuret endegavl i huset væltede - med det resultat at arbejdstilsynet lukkede arbejdspladsen et stykke tid. Tillige havde håndværkerne brugt forkerte materialer, da de skulle vandskure væggene – med det resultat, at en del af de indvendige mure skulle slibes af, på ny pudses op og til sidst males om igen flere gange. Efterhånden blev byggeriet dog med forsinkelser gjort færdigt, og før jul 1997 kunne familien forventningsfuld flytte ind i huset på bakken. Men glæden over det fine hus blev meget kort. En aften i december trængte der masser af kondensvand igennem loftbrædderne i stuen. - Det var næsten som at stå i et brusebad, husker Jørgen Møller Jensen. Der blev efterfølgende konstateret alvorlige fejl i loft- og tagkonstruktionerne. Loftet går op i kip, og det viste sig, at der ikke var etableret den nødvendige dampspærre i konstruktionen, fordi tegningerne ikke gav plads til det, uden at man reducerede tykkelsen på isoleringen. Tilbageholdt penge Den alvorlige skade og andre mistænkelige episoder undervejs i byggeriet gjorde, at Jørgen og Kirsten tilbageholdt 139.000 kr. af deres betaling for huset, der kostede i alt 1,6 mio. kr. at bygge. Der gik efterfølgende over et år uden at huset blev meddelt færdigt, og i juni 1999 blev der indkaldt til et møde om sagen i huset på Hasserishøj. Tilstede skulle have været direktør Arne Sonnesen og hans arkitekt, men: - Direktør Arne Sonnesen mødte uventet op med sin advokat, Arne Bjerrum, der på en ubehagelig måde og utvetydigt sagde, at vi havde bare at betale det, vi skyldte på huset. Det kunne ægteparret ikke acceptere og Jørgen Møller Jensen kontaktede ingeniør Arne Rasmussen for at få ham til at gennemgå huset for alle fejl og mangler. Jørgen Møller Jensen henvendte sig dernæst i september 1999 sig til sin advokat Karen Marie Hovmøller for at få hjælp. Så begyndte sagen ellers at trække ud. Der skulle nu lavet en syns- og skønsvurdering, og med de fejl, som ingeniør Arne Rasmussen havde fundet og stillet spørgsmålstegn ved på byggeriet, endte sagen med et erstatningskrav mod Sonne Huse eller rettere sagt et beløb for udbedringer på huset på 875.000 kr. - altså mere end halvdelen af byggesummen. Flere alvorlige fejl Der blev blandt andet fundet følgende graverende fejl: fugt i kælderetagen, problemer med bærende søjler af stål, manglede sokkelpap, fejl i spærkonstruktion, generelle fejl i murværket, murede sålbænke med for lille hældning, forkerte tagrender, fugt i hjørnemuren, revner i klinker i badeværelse, fugt i baderum og en forkert forankring af tagkonstruktionen.. Efter en masse rapporter og skriverier frem og tilbage mellem advokater og byggesagkyndige blev der i september 2001 foretaget en synsforretning på sagen. Undervejs havde retten henvist sagen til byggeankenævnet, men da Sonne ikke er medlem af Byggeriets Ankenævn, kunne sagen ikke blive forligt der. Krav på 875.000 kr. Sagen blev derfor fortsat trukket i langdrag og først 13. juni 2002 fremsendtes det nævnte erstatningskrav på 875.000 kr. fra Jørgen og Kirstens advokat Karen Marie Hovmøller til Sonnes advokat Bjerrum. Dette krav blev forholdsvis hurtigt besvaret fra Sonnes advokat med et tilbud – som det i bund og grund var svært at sige nej til for ægteparret. Advokat Bjerrum skrev nemlig i svaret, at det aps., som havde bygget huset for ægteparret, ville blive begæret konkurs, og at man ville yde et rundt beløb på 200.000 kr. som erstatning. Hvis ikke det kunne accepteres, var budet et rundt nul. I august måtte Jørgen og Kirsten sammen deres advokat erkende, at de var oppe mod en modstander, som de ikke kunne vinde over - med de love, der gælder i Danmark for, hvordan man kan lukke nødlidende selskaber og tilsidesætte kreditorerne. I brevet hvori Jørgen og Kirstens advokat accepterer godtgørelsen, skriver advokat Karen M. Hovmøller, at hendes klient er dybt skuffet over fremgangsmåden og kun modvilligt indgår dette forlig, idet klienten står tilbage med et betydeligt tab. Fri for ansvar - Det er helt urimeligt, at man bare kan true med at lukke et firma, når det går galt – men det er sikkert helt almindeligt. Og det værste er, at de samme personer kan fortsætte med nye firmaer uden at påtage sig selv noget ansvar eller nogen risiko. Risikoen ligger hos kunden. Derfor skrev Jørgen Møller Jensen til erhvervsministeren for at høre, hvad han sagde til sagen, som efterhånden havde kørt i næsten seks år. Men selvom ministeren godt kunne se, at Jørgen og Kirsten var kommet i klemme, og at det virker stødende for retsbevidstheden at sagen havde taget så lang tid, kunne han ikke hjælpe dem. Derefter forsvarer ministeren i brevet at de, der står bag byggefirmaer gerne må køre videre i nye selskaber med at bygge for folk, efter de har likvideret deres tidligere nødlidende firmaer. Erhvervsminister Bendt Bendtsen kunne heller ikke love, at sagsbehandlingen kan fremskyndes, idet man ikke kan sætte regler for syns- og skønssagers tidsforløb. Hån mod kunderne Nu er sagen kommet så meget på afstand, at ægteparret gerne vil stå frem og advare andre i samme situation: - Når vi ikke er trådt frem offentligt med sagen før nu, skyldes det, at vi troede vi kunne opnå en bedre løsning med Sonne Huse uden at blande pressen ind i sagen. Efterfølgende er vi af egen lomme gået i gang med at udbedre visse skader på huset, idet næsten hele erstatningsbeløbet fra Sonne Huse er gået til at betale advokaten og ingeniørfirmaet, som har lagt et stort arbejde i sagen. - Vi synes, at alle skal vide, hvad man kan blive udsat for, når man stoler på et firma, som fortsat bygger huse på livet løs i sommerlandet og skilter med 30 års erfaring. En baggrund, som de efter vores mening, også bruger til at udnytte alle de muligheder, de har for at tjene penge. Jørgen og Kirsten mener i øvrigt ikke, at det er alle og enhver, der har ressourcer - tid, kræfter og råd - til at føre en sådan sag mod et byggefirma, der med kapital i ryggen har råd til at trække sagen i langdrag. Og så er der jo også de ulemper der følger med at få papir på alle problemerne i huset, når det engang skal sælges. - Men vi udbedrer som sagt skaderne en ad gangen, så vi efterhånden får det drømmehus, som vi engang for syv år siden blev lovet af Sonne Huse. Som forretningsmand har jeg oplevet lidt af hvert af tvister mellem folk, men det her overgår alt. - Jeg synes at det er en uhyggelig hån mod retsbevidstheden, at man kan slippe af sted med at behandle kunder på den måde, konstaterer Jørgen Møller Jensen. Hans råd til andre er at betale en uvildig ingeniør eller anden byggesagkyndig til at følge byggeriet fra start til slut. - Om det skulle koste 50.000 kr. ekstra, så kan de penge været givet godt ud.