Drømmen om multihal til ny skole brast

Der var ikke råd til idrætsfaciliteter til den nye midtbyskole, så nu venter måneders arbejde med at finde andre lokaler til de, der må rykke ud af arena-komplekset, når skoleeleverne rykker ind

Tanker og drømme om en multihal har været mange gennem tiderne. I forbindelse med byggeri af en ny skole, var der tegnet en hal ind på dette sted. Det bliver aldrig til virkelighed. Foto: Carl Th. Poulsen

Tanker og drømme om en multihal har været mange gennem tiderne. I forbindelse med byggeri af en ny skole, var der tegnet en hal ind på dette sted. Det bliver aldrig til virkelighed. Foto: Carl Th. Poulsen

Med i projektet "ny midtbyskole i Frederikshavn" var også en ny multihal mellem skolen og Arena Nord. Da byrådet godkendte byggeri af ny skole i juni 2011, var multihals-projektet ikke med. Men kommunen fik en såkaldt option og dermed en frist på et halvt år til at bestemme sig for, om man ville have en multihal eller ikke. Den skulle i givet fald koste 17,6 millioner kroner. Sommeren og efteråret gik. Multihallen figurerer ikke på kommunens budget for 2012. Andre kunne bygge På rådhuset begyndte man at spekulere i, om man kunne lade Arena Nord bygge en multihal - eventuelt med eksterne penge, for eksempel fra bygge- og anlægsfonden. Hvis Arena Nord tilmed selv kunne bruge en ny multihal nogle timer, kunne kommunens lejeudgifter til idrætsundervisning måske begrænses. 20 millioner kroner - Det har vist sig ikke at være en mulighed. Arena Nords beregninger viser en anlægsudgift på 20 millioner kroner - uden ekstern finansiering og uden at arenaen selv vil bruge hallen, fortæller Karsten Jørgensen, centerchef i økonomi i Frederikshavn Kommune. Dertil kommer, at kommunen i det tilfælde skulle deponere 20 millioner kroner. Direktør Per Malmberg, Arena Nord, bekræfter at man har gættet på, hvad man tror det vil koste, hvis Arena Nord er bygherre. Klarer sig uden multihal - Selvom det altid vil være spændende med flere faciliteter, kan vi klare os uden en multihal, påpeger direktør i Arena Nord, Per Malmberg. Han kalder det en spændende udfordring, når kommunen nu skal igang med at finde ud af, hvilke foreninger og aktiviteter, der skal flytte ud af arena-komplekset, når der skal gøres plads til idrætsundervisning. - Men der bliver ikke tale om at bruge den nye del. Den skal vi selv bruge, understreger Per Malmberg. Arena Nord-direktøren er i øvrigt inviteret som gæst til børne- og ungdomsudvalgets møde i januar. Udvalget har det seneste halve år drøftet multihal - også på decembermødet, hvor det blev besluttet at genoptage sagen. Alligevel må man konstatere, at drømmen om en multihal er lagt død. Formanden for børne- og ungdomsudvalget, Paul Rode Andersen (SF) er dog fortrøstningsfuld. Ørnevejens Skoles idrætssal kan der også fremover disponeres over, og når Munkebakkeskolen skal rives ned, kunne man eventuelt bevare skolens aula, forklarer Paul Rode Andersen. - Så jeg er sikker på, at det hele nok skal falde på plads, slutter udvalgsformanden.