Lokalpolitik

Drømmen

GOLF:At læse i NORDJYSKE Stiftstidende, at en drøm er gået i opfyldelse for borgmester H.C. Maarup ved den officielle indvielse af Hobro Golfbane, er overraskende. Det skræmmer mig, at kommunens førstemand roser et sådan projekt. Dette skal ses i forhold til de mange overtrædelser af bl.a. naturbeskyttelsesloven i anlægsfasen, samt en del overtrædelser, der lader vente på sig med en lovliggørelse, hvilket for øvrigt heller ikke tyder på den store velvilje fra golfselskabets side. På byrådsmødet d. 30. april havde Socialdemokraterne og den radikale heller ikke det store mod til at kræve golfbanen lovliggjort. Det antager jeg, skyldes borgmester Maarups "kammerater" i golfselskabet. Golfselskabet overholdt ikke dispensationen ved mosen ved Torndalsvej: Vandet blev pumpet ud, der blev gravet en stor rende, dernæst kom bulldozeren og skubbede mosebund og alle planter og dyr ud i renden, og så blev der skubbet jord henover! Hvis det havde været en landmand, der havde foretaget et så voldsomt indgreb i naturen, havde borgmesteren nok set anderledes på det. Jeg vil gerne have en debat blandt politikerne i Mariagerfjord Kommune. Mener I, at det er i orden, at borgmesteren som kommunens førstemand holder tale og deltager i officielle indvielser, hvor love og regler ikke er overholdt?