Skovbrug

Drømmer om urneri skovbunden

AALBORG:Danskere, der ikke er troende, burde kunne få deres sidste hvilested i en naturskøn skov. Det mener Dansk Skovforening. Selv om Kirkeministeriet indtil videre siger nej tak til begravelser i skovene, har Dansk Skovforening ikke opgivet håbet om, at få tilladelse til urnebegravelser i de danske skove. Flertallet af de private skoves økonomi er nemlig elendig, og mange skovejere er derfor på udkig efter nye indtægter. - Set under et har de danske skovejere et underskud på 500 kroner årligt pr. hektar skov. Skovene har givet store driftsunderskud i de seneste ti år, så man skal have mange penge på kistebunden for at være skovejer, forklarer Martin Einfeldt, der er informationschef i Dansk Skovforening. Flere private skove tilbyder allerede i dag begravelser af kæledyr i skovene, og urnebegravelser af mennesker vil være et velkomment tilskud til skovenes økonomi. Det er en langt mere naturvenlig indtægt end at fælde skovenes gamle træer og på den måde udtynde naturindholdet i de danske skove. - Som følge af den pressede økonomi er der mange skovejere, der i disse år fælder de gamle træer i langt hurtigere tempo, end de selv har lyst til, forklarer Martin Einfeldt. Det er således et presset erhverv, der sammen med Skov og Naturstyrelsen på søndag markerer skovens dag. Flere private skovejere tror, at der i fremtiden vil blive større forskel mellem statsskovene, hvor der er råd til også at investere i rekreative anlæg og naturnær drift, og de private skove, der drives for at få en så rationel træproduktion som muligt. SIDE 4