Lokalpolitik

Dronninglund bliver i Reno Nord

Karl Emil Nielsen mener, at Aalborg får for stor indflydelse

BRØNDERSLEV-DRONNINGLUND:Meget tyder på, at Dronninglund fortsat bliver en del naf Reno Nord. Dronninglund kan ikke komme ud af Reno Nord i forbindelse med kommunesammenlægningen, så derfor må aftalen gælde et år endnu. I dag er Dronninglund en del af Reno Nord, mens Brønderslev er tilsluttet Affaldsselskabet Vendsyssel Vest. Karl Emil Nielsen (Dansk Folkeparti) mener, at Aalborg Kommune har for stor indflydelse i Reno Nords bestyrelse. Det gav han udtryk for på mødet i sammenlægningsudvalget. Ifølge vedtægterne skal den ny bestyrelse have 12 medlemmer - heraf otte fra Aalborg, mens der er ét medlem fra hver af de ny kommuner. I dag har Aalborg Kommune syv ud af 13 pladser. Formanden skal altid være fra Aalborg. Men ellers blev vedtægtsændringerne godkendt af sammenlægningsudvalget. De ny vedtægter er tilpasset i forhold kommunalreformen. Selskabets bestyrelse bemyndiges til at indgå aftale med én eller flere af interessekommunerne om overførelsen af en opgave til selskabet. Med de nuværende vedtægter vil det i hvert enkelt tilfælde kræve godkendelse hos alle interessentkommunernes kommunalbestyrelser.