Dronninglund får måske IVF-klinik

Behandling tilbydes i landsdelen

NORDJYLLAND:Nordjyder, der skal behandles for barnløshed på det offentliges regning, kan i fremtiden måske nøjes med at tage til Dronninglund. I dag må de begive sig til Skive eller Århus. Når behandlingen foregår uden for Nordjylland, skal amtet betale - sidste år lød regningen på 12,6 mio. kr. Ved at give tilbuddet i landsdelen er der årligt ca. to mio. kr. at spare, vurderer amtets embedsmænd, som derfor nu lægger op til at indrette en fertilitetsklinik med IVF-behandling på sygehuset i Dronninglund. Hvis politikerne følger forslaget, er der tilmed den ekstragevinst, at man i Dronninglund kan lave en række mindre gynækologiske indgreb og dermed afkorte ventelisten til en række af disse indgreb på Aalborg Sygehus. Gennem længere tid har amtets sundhedsforvaltning talt for at tilbyde denne behandling i landsdelen i stedet for at sende nordjyske patienter til naboamterne. Hovedargumentet er, at der i dag på Aalborg Sygehus er læger, som kan udføre behandlingen, og hvis ekspertise man gerne vil beholde i Nordjylland. Amtspolitikerne har i princippet sagt god for, at Nordjylland selv etablerer en fertilitetsklinik, hvis det er sikkert, at amtets udgifter ikke stiger. I foråret foreslog amtets sundhedsforvaltning at placere klinikken i lejede lokaler hos NOVI i Aalborg Øst, men denne idé skød politikerne ned, fordi forudsætningen om uændrede udgifter ikke holdt. Siden har forvaltningen overvejet flere andre muligheder - heriblandt at lave en fertilitetsklinik på sygehusene i Brovst og Dronninglund. I Brovst skulle der imidlertid bygges om for fire-fem mio. kr., mens der kun er behov for mindre ombygninger i Dronninglund. Og derfor foreslår embedsmændene nu klinikken oprettet i Østvendsyssel, men som en del af Aalborg Sygehus, som sygehuset i Dronninglund i dag sorterer under. Ganske uden ulemper er det dog ikke at bede læger med base i Aalborg arbejde i andre dele af landsdelen. Der må, fremgår det, oprettes en halv lægestilling ekstra alene for at kompensere for den transporttid, forslaget medfører! Skeptisk formand Forslaget er på dagsordenen i amtsrådets økonomiudvalg på mandag. Formanden for sundhedsudvalget, Karl Bornhøft (SF) - som i øvrigt undrer sig over, at "hans" udvalg ikke først har fået sagen forelagt - er på forhånd en kende skeptisk over for embedsmændenes økonomiske beregninger. - Alle, der har arbejdet med sundhedsvæsenet, ved, at når kapaciteten på landsplan inden for et bestemt område udvides, vil flere - også i Nordjylland - blive behandlet. Derfor tør jeg ikke helt fæstne lid til, at man virkelig kan spare flere millioner om året. Det er mere realistisk, at besparelsen spises op ved, at flere behandles, mener Karl Bornhøft. Han har aldrig lagt skjul på, at han personligt er modstander af, at det offentlige overhovedet tilbyder barnløse behandling. - Jeg accepterer, at dét har man vedtaget at gøre i Danmark. Men jeg vil nødigt gøre noget her i Nordjylland, som har den konsekvens, at vi kommer til at bruge flere penge end i dag på dette område og derfor må spare på andre områder, hvor behovet er større. Derfor skal forudsætningerne gåes efter i sømmene først, siger Karl Bornhøft.