Dronninglund forskønnes af lokal storentreprenør

Børge Juul Kristensen bygger nyt i Nørregade

DRONNINGLUND:Kigger man på bygningerne 2, 2A og 2B i Nørregade, er det ikke den store visuelle oplevelse, man kommer afsted med - og ser man på dem fra bagsiden omme på rådhusets p-plads, så ser det endnu værre ud. Men det er Dronninglunds lokale storentreprenør, Børge Juul Kristensen, imidlertid indstillet på, at der nu skal ændres på. Det sker, efter at byrådet på denne uges septembermøde sagde god for et nyt byfornyelsesprojekt fra Børge Juul Kristensens hånd. Med byrådets ja kan Børge Juul Kristensen igangsætte projektet, der indledningsvis betyder en nedrivning af de nævnte bygninger i Nørregade. De vil så i stedet blive erstattet af en helt ny bygning, der bygges i forlængelse af den gamle købmandsgård på hjørnet af Slotsgade og Nørregade. Med sammenbygningen forsvinder den nuværende smøge mellem de to eksisterende bygninger, men til gengæld åbnes der på den nye bygnings nordside en adgangsvej til rådhusets p-plads. Samtidig bliver der på den nye bygnings og købmandsgårdens bagside tale om et nyt friareal med buske og bænke. Den placeres dér, hvor der p.t. er et gårdareal mellem købmandsgården og de nuværende, gamle bygninger, og samtidig bliver der i dette område også plads til yderligere p-pladser. Børge Juul Kristensens byfornyelsesprojekt indgår i øvrigt som første led af en endnu større projektplan, der også omfatter en fore-stående renovering af købmandsgården. Det betyder, at AOF’s Fair Trade-butik i Nørregade 2A flytter til den nye butik i den nye bygnings stueetage, når dette byggeri er færdigt, og samtidig skal de nye lejligheder på førstesalen bruges til at genhuse beboerne i købmandsgårdens førstesals-lejligheder, så disse kan blive renoveret. Derudover er det på sigt også planen, at Købmandsgårdens Genbrug skal have lov til at brede sig i butikken, hvor Fair Trade p.t. holder til, når sidstnævnte er flyttet til de nye lokaler i nybyggeriet ved siden af.