Drop al den snak om ældrebyrde

Ældreforhold 26. juni 2003 08:00

UDLÆNDINGE: "Ældrebyrden". Dette dybt nedværdigende ord har de senere år vundet indpas i det danske sprog. Det bruges gerne i forbindelse med debatten om velfærdssamfundet. Herunder som påskud for nedskæringer, ikke mindst på ældreområdet. Det er en skændsel, at danskere, der har arbejdet hele deres voksne liv, der har betalt en høj skat, der bl.a. skulle gå til at sikre deres alderdom - og som har skabt det så eftertragtede danske velfærdssamfund - på deres gamle dage skal betegnes som en byrde. Sandheden er jo, at truslen mod vort velfærdssamfund ligger et helt andet sted. Kortsynede, naive eller kyniske politikere har de seneste 20-30 år tilladt en indvandring uden sidestykke i vort lands 1000-årige historie. Dette er sket uden ringeste hensyn til de følger dette måtte få for den danske befolkning - og uden dennes accept. En indvandring af udlændinge, der for langt størstepartens vedkommende uden risiko kunne opholde sig i hjemlandet. Dette er sket ved at gøre flygtninge og såkaldte flygtninge til indvandrere i stedet for, som lovet, at sørge for deres hjemsendelse så snart dette var muligt. Indvandrerstoppet fra 1973 har man gennemhullet ved at kalde regulær indvandring for "familiesammenføring". Protester mod denne udlændingepolitik er blevet imødegået med beskyldninger for racisme, fremmedhad, fremmedfrygt og dyrkelse af "den indre svinehund". Man har forsøgt at bilde danskerne ind, at "de få" udlændinge i vort land ikke er noget problem. Men i dag kan man ikke længere føre danskerne bag lyset. Det er efterhånden tydeligt for enhver, at mange af de udlændinge, der opholder sig i Danmark, udgør et stort og voksende problem, ikke blot økonomisk. Langt hovedparten af udlændingene kommer med og fra kulturer fundamentalt forskellig fra den danske. En del af disse har kun foragt tilovers for danskerne, dansk kultur og levevis og kræver oven i købet særbehandling under henvisning til deres medbragte kultur. Nogle har det endog som deres erklærede mål at omdanne Danmark til en islamisk stat. Mange politikere hævder, at det hele blot drejer sig om integration (som mange af "de fremmede" tydeligt viser, at de ikke ønsker), og at dette skal ske ved at få de mange udlændinge, der er på overførselsindkomster i job. Dette er ren utopi. Hvor skal disse job komme fra? Dels stiger arbejdsløsheden og dels er mange af disse mennesker totalt uegnede for det danske arbejdsmarked. Trods opgangstider formåede den tidligere regering heller ikke at løse dette problem. År for år stiger antallet af udlændinge og dermed udgifterne til at huse og forsørge disse. Dels kommer der hele tiden nye til udefra, dels fortsætter mange hjemlandets tradition med store børneflokke. Det er på tide, politikerne begynder at kalde en spade for en spade og en skovl for en skovl. Lad os dog for fremtiden slippe for det dybt diskriminerende ord "ældrebyrde" og snak om, at danske pensionister er "en bombe under velfærdssamfundet". Gå i stedet i gang med at løse vort store udlændingeproblem. Er underskrevne konventioner en hindring for dette, må disse opsiges. Det haster!

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...