Arbejdspladser

Drop fyringer

STATEN:Den nye regering har valgt at videreføre VK's såkaldte "Fokuseret Administration", der betyder, at der skal spares på statens administration. Omkring 500 stillinger skal der nedlægges næste år og hele 1000 i 2013, vurderer HK/Stat. VK skulle bruge pengene til at finansiere sin BoligJob-ordning, altså ordningen med, at private kan få statsbetalt håndværkerarbejde udført i boligen. Den nye regering viderefører BoligJob-ordningen i 2012 og altså tilsyneladende også finansieringen. Det er fint, at der gøres noget for at skabe arbejdspladser. For os i HK/Stat er det imidlertid lidt underligt, at regeringen fortsætter en politik, der går ud på at skabe arbejdspladser i én sektor ved at skabe arbejdsløshed i en anden. Altså at lade statsansatte betale for, at håndværkere kan komme i job. Vi har stor forståelse for, at regeringen har overtaget en tom statskasse. Der er brug for kickstart af økonomien og nye arbejdspladser. Men vi har altså svært ved at se fornuften i, at regeringen på samme tid tilsyneladende vælger at træde på speeder og bremse. Hvis 1500 håndværkere afløses af 1500 kontoransatte i ledighedskøen, er vi lige vidt. Desuden er der allerede skåret kraftigt indenfor staten. Yderligere besparelser vil uvægerlig komme til at ramme borgerne i form af ringere service og længere ventetider. Jeg opfordrer den nye regering til at droppe VK's plan om at lade statsansatte betale for job i det private. Det er muligt endnu, så længe finansloven er på tegnebrættet.