EMNER

Drop højhusplaner

HØJHUSE:Højhuse er meget oppe til debat for tiden, såvel i Aalborg og Nr. Sundby, som på havnen i Hals. For mig at se er der intet folkeligt krav om disse højhuse. Nærmest tvært imod. Samtidig vil disse højhuse skæmme voldsomt, og forhindre fremtidig rekreativ brug af de udlagte områder. Var det ikke bedre med åbne pladser, til brug for borgerne, i alt fald i de områder som ligger lige ned til Limfjorden? Noget ganske andet er, om der overhovedet er brug for disse mange ekstra boliger, eller de vil være med til at ¿slå bunden ud¿ af boligmarkedet. Der bygges i forvejen meget i kommunen, og der står stadigt flere lokaler tomme. Boligmarkedet er stagnerende, og bliver vel ikke just bedre af at flere ledige boliger kommer på markedet? Mon ikke politikerne i almindelighed, og medlemmerne af Teknisk Udvalg i særdeleshed, skulle tænke sig om en ekstra gang, før de overlader udviklingen til projektmagere. Sporene er skræmmende, når man ser hvad de tidligere har fået lov til at bygge. Se blot på området mellem broerne i Aalborg, som er så tætbygget at det næsten går ud i et.