Skolelukninger

Drop lukningen af Volstrup Skole

SKOLELUKNING:På foranledning af borgmester Erik Sørensens optræden i TV-nord i starten af maj måned, sendte jeg nogle spørgsmål til skoleforvaltningen i Frederikshavn for at få de faglige begrundelser for at lukke Volstrup skole. Jeg fik et hurtigt svar, der for det første bekræftede, at bilagsmaterialet til skolerapporten er yderst mangelfuldt. Nok om det. For det blev grundigt gennemhullet af bestyrelsen fra Volstrup skole ved det offentlige møde med politikerne. Mere alvorligt er svaret på mit andet spørgsmål, hvor jeg fik mine værste anelser bekræftet. Jeg tillader mig at citere fra det svar jeg fik: ”Der er ingen faglige begrundelser for at opsplitning af klasserne i fire giver en bedre kvalitet i undervisningen. Begrundelsen er generel, og går på at større årgange – altså minimum tospor pr. årgang– giver bedre mulighed for undervisningsdifferentiering og dermed at tilgodese den enkelte elevs behov og måde at lære på, samt at det giver et bedre fagligt miljø for lærerne, som forventes at forbedre undervisningen.” De rent faglige betragtninger er med andre ord, at store skoler er bedre end små skoler for både elever og lærere. Hvis sagkundskaben har ret i dette, kan det undre meget, at man foreslår elever fra Volstrup skole flyttet til endnu mindre skoler i kommunen. Det er der ingen logik i. Samtidig vil jeg sige, at det er skandaløst dårligt at sprede klasserne på Volstrup skole for alle vinde - hvilket skolerapporten da også retfærdigvis gør opmærksom på - selv om den bruger en lidt blidere formulering. Min anbefaling til politikerne er: Drop lukningen af Volstrup skole - grundlaget er simpelthen ikke i orden. Gå gerne i gang med at drøfte den fremtidige skolestruktur med det for øje at lave en god og fagligt forsvarlig løsning, som også tilgodeser, at den sydlige del af kommunen består af et stort landdistrikt, hvor der gerne skal være skoler i nærmiljøet. Det var let nok at finde 50 millioner kroner til en svømmehal - så må det ikke være økonomien, der spænder ben.