Børnepasning

Drop nedskæringer på SFO-området

LÆSERBREV

SFO:Endnu en gang må vi her i Øster Hornum konstatere, at forvaltningen i Rebild Kommune anser vores by for at være en by under afvikling. Denne gang er det vores SFO2 Smørklatten som er truet af nedskæringer. Forvaltningen har på et temamøde for byrådet tilladt sig at konkludere, at vi kan nøjes med 3 åbningsdage om ugen i stedet for de nuværende 5. Konklusionen drages på baggrund af en spørgeskema-undersøgelse med meget lav svarprocent og kun 17 modtagne skemaer. På basis af tilkendegivelser fra 7 (syv!) forældre konkluderes det, at det vil være tilstrækkeligt med deltids-åbent i Smørklatten. Undersøgelsen er en del af de samlede overvejelser om fremtiden for SFO2-området i Rebild Kommune, hvor politikerne skal tage stilling til de udfordringer, der ligger i de store forskelle i service-niveau, der har været i de 3 gamle kommuner i Rebild Kommune. Venstre-borgmester Anny Winther forsøger at komme igennem med store forringelser på de tilbud, der hidtil har været gældende i den gamle Støvring Kommune og vil harmonisere på laveste fællesnævner. Dette sker ved forslag om besparelser og - i de mindre byer - reduktion i antallet af åbningsdage. I Øster Hornum har vi i sagen om flytningen af 7. klasse. tidligere set hvordan forslag fra byrådets halv-hemmelige temamøder pludselig kom op til overfladen og via en mindre pseudo-debat blev vedtaget i byrådet. Jeg frygter at det samme nu er ved at ske for Smørklatten og opfordrer alle i Øster Hornum til at skrive læserbreve og på andre måder give lyd overfor byrådspolitikerne som tirsdag d. 15. april skal behandle sagen i Kultur- og Fritidsudvalget. Socialdemokraterne i Rebild Byråd har heldigvis gjort modstand mod de forringelser, der var lagt op til. I oplægget til Kultur- og Fritidsudvalget er der nu 3 modeller, hvoraf de 2 fastholder 5 åbningsdage i Øster Hornum. Mit budskab til politikerne er derfor nu: Drop nedskærings-modellen og fasthold 5 åbningsdage. Øster Hornum vil ikke betragtes som en mindre uddøende landsby, hvor det kommunale service-niveau blot kan få lov at dø ud. Byen har en god størrelse og har med sin beliggenhed gode forudsætninger for fortsat vækst og herunder et fornuftigt børnetal. Men hvis byen skal kunne konkurrere med udbygningsområderne i Støvring, Svenstrup, Nibe etc. er det vigtigt, at Rebild Kommune ikke undergraver de pasningstilbud, som Støvring og byerne i Aalborg Kommune tilbyder som en selvfølge. Jeg frygter, at forældrene i Øster Hornum til sidst vælger at sende deres børn til friskolen i Vokslev, hvor det ikke skorter på gode og billige pasningstilbud og hvor en hel del af byens børn er blevet tilmeldt efter lukningen af 7. klasse i Øster Hornum.