Lokalpolitik

Drop ny VVM-redgørelse

Af Rainer Dannemare Byrådsmedlem (UP) Bispensgade 16,2 Aalborg Byråd EGHOLM: Naturklagenævnet har underkendt amtets VVM-redegørelse om en 3. Limfjordsforbindelse over Egholm, idet der ikke er taget hensyn til konsekvenserne for truede dyr og planter på Egholm efter stramningen af habitatdirektivet. Hele processen skal nu starte forfra. I september 2003 var der 8 afstemninger i Aalborg Byråd, før det lykkedes at finde et kompromis, som kom til at hedde en Egholmlinie. Dagen efter traf Nordjyllands Amt også beslutning om en Egholmlinie. Der var således fælles fodslag, hvilket er vigtigt og altid et godt signal at sende til staten. Hvis Naturklagenævnets afgørelse konkret drejer sig om de miljømæssige påvirkninger vedrørende Egholmlinien og ikke en Lindholmlinie, vil det være hensigtsmæssigt og udtryk for handlekraft at droppe en ny VVM-redegørelse. I stedet bør Byråd og Amtsråd nu pege på en Lindholmlinie. Ved afstemningen i Byrådet om henholdsvis en Egholmlinie og en Lindholmlinie var der kun et spinkelt flertal med en stemmes overvægt for en Egholmlinie. I bagklogskabens skarpe lys må enhver nu kunne se, at en Lindholmlinie ville have været den rigtige beslutning i 2003. Det må stå klart, at Amtet ikke vil kunne nå at lave en ny VVM-redegørelse med ny offentlighedsfase og ny afstemning i både Byråd og Amt inden udgangen af i år. Fra 2007 vil Amtet ikke længere eksistere, hvorfor det i stedet vil være staten, der træffer afgørelsen, hvilket vil betyde et ekstra tunnelrør i øst. Hvis det under alle omstændigheder er overvejende sandsynligt, at en ny VVM-redegørelse vil lide samme skæbne som den oprindelige, bør borgmester og amtsborgmester ikke betænke sig på at tage skridt til en afstemning om en Lindholmlinie så hurtigt som muligt.