Drop plan om at flytte til Aalborg

TV NORD Det ny medieforlig, som et bredt flertal i Folketinget indgik 6. juni, giver TV 2’s otte regioner – herunder TV 2 Nord - en times ekstra sendetid alle ugens dage året rundt.

Det er dog først fra 2009, regionerne får den ekstra sendetid. Den er af lovgiverne placeret fra klokken 20.00 til 21.00, ikke på den nuværende TV 2-kanal, men på en ny digital kanal, som primært skal fyldes med græsrods-tv. I NORDJYSKE Stiftstidende 7.6. glæder TV 2 Nords direktør Bo Jeppesen sig over den ekstra sendetid med ordene: ”Nu får vi mulighed for at uddybe vores programmer og måske også lave lidt smallere tv”. Og i TV-Avisen samme aften uddybede han med, at der blandt andet skal satses mere på det kirkelige- og erhvervsmæssige stof, der i dag er forsømt. En medarbejder glædede sig også over den udvidede sendetid og føjede til, at det vil kræve ekstra mange ressourcer at fylde den ud. Hver TV 2-region får allerede fra 1. januar 2007 ekstra 1,5 millioner kroner årligt fra licensmidlerne til at producere den ekstra times sendetid. Og pengene er øremærket kun til det formål og skal spares op med henblik på brug i 2009. Det er milevidt fra det ønske, TV2-regionerne havde til et nyt medieforlig. De ønskede at få deres egen digitale kanal og et ekstra årligt driftstilskud på 10 millioner pr. region. I år får hver af TV2’s regionalstationer et licenstilskud på ca. 49 millioner kroner. For de penge producerer regionerne hver omkring 580 timers tv årligt. Dermed bidrager licensbetalerne med et tilskud på 85.000 kr. pr. times fjernsyn, der bliver produceret i Aabybro. Fra 1. januar 2009 skal TV 2 Nord til at sende ekstra 365 timer om året. Til det formål får stationen yderligere 1,5 millioner kroner. Det svarer til et tilskud pr. time på 4100 kroner – altså kun ca. en tyvendedel af, hvad stationen får i tilskud til sin tv-produktion i dag. Det må da blive endog meget svært for Bo Jeppesen og hans medarbejdere at lave 365 timers ekstra kvalitets-tv for en så begrænset ekstra skilling. Derfor er der indbygget i det ny medieforlig – og det kan man lige så godt se i øjnene - at TV 2-regionerne både skal rationalisere og effektivisere samt producere meget mere regionalt fjernsyn for stort set de samme penge. Politikerne har jo også i medieforliget begrænset regionernes muligheder for at tjene penge ved anden virksomhed. Ifølge medieforliget hæves regionernes ordinære driftstilskud med mellem 1,6 og to procent årligt. Det svarer til ca. 800.000 kr. Det beløb skal dække almindelige pris- og lønstigninger. Men det rækker bare ikke…. Nordjydernes regionale tv-station har årlige personaleudgifter på godt 30 millioner. Den tre-årige overenskomst, som er indgået med Dansk Journalistforbund, sluger alene i 2007 mere end de 800.000 kroner. Det er tvivlsomt, om bygningerne i Aabybro kan sælges til noget, der minder om de bogførte værdier, men de har én fordel: De rummer en velfungerende station, med stor garagekapacitet – inden for og tæt på studierne – og den type er der ikke i rå mængder af i Aalborg by. Der skal derfor investeres, og måske mere end bygningerne kan indbringe. Derfor bør den ny mediepolitiske aftale få såvel TV 2 Nords bestyrelse som direktør til at droppe planerne om at flytte fra Aabybro til Aalborg. Aftalen giver ikke mulighed for at bruge millioner på et nybyggeri eller ekstra husleje. Hvis bestyrelsen alligevel gennemtrumfer flytningen, er faren for at det vil føre til afskedigelser og dårligere regionalt fjernsyn. Og det fortjener vi nordjyder ikke. Og det fortjener stationens mange dygtige medarbejdere slet ikke. Til efteråret er der valg til ny bestyrelse. Det vil næppe ødelægge noget, om man venter til efter dette valg er overstået, og derefter leder en ny bestyrelse se på sagen én gang til. { Henning Julin, Brorsonsvej 23, Pandrup, er direktør, cand. jur. E-mail: henning.julin@mail.dk.