EMNER

Drop postkasse-krav

Undskyldningen for, at regeringen ikke her og nu indfrier de givne valgløfter er oftest, at pengene skal være der. Principielt en god holdning.

Men hvad så med at rette op på love, der ikke koster penge? Tværtimod. Her tænker jeg på den nye postlov. Forleden var der på tv en repræsentant fra postvæsenet, der roste loven i høje toner, fordi bestemmelsen med, at postkassen skal placeres ude ved vejen ville reducere antallet af tilskadekomne postbude betydeligt. Nu tror jeg ikke, at loven er vedtaget efter krav fra postbudene. For mig bekendt er postbudene ikke er en flok pylrehoveder, der er bange for at komme ud i dårligt vejr, og de anvender jo også fodtøj og øvrig beklædning, der er afpasset efter vejrliget. Så postbudenes risiko for arbejdsskade er ikke værre for dem end på mange andre arbejdspladser. Nu ved jeg ikke, hvor mange arbejdsskader, de nye bestemmelser i postloven forventes at reducere skaderne med. Men hvis antallet er f.eks. 5000, hvor stor er så den samfundsmæssige merudgift, hvis der er 20.000 husejere, der kommer til skade, måske fordi de ikke har pigsko at tage på, når de skulle smutte ud for at se, om der tilfældigvis skulle være et brev blandt de mange reklamer? Og hvad med, om der var nogle af de mange unge, der, desværre ikke kan få en praktikplads, som kom ud og fik noget frisk luft og følelse af, at her var der brug for dem til et stykke fornuftigt arbejde? Så undskyldning for ikke at ændre skrivebordslovens § 8 om postkassens placering og om, at pengene skal være der, gælder ikke i overstående tilfælde. Ville det være for megen tabe ansigt ved helt at annullere loven, så kunne den ændres således, at alle, der er berettiget til folke- og/eller invalidepension pr. automatik, er fritaget for den ændrede bestemmelse om postkassen placering. For skulle en fra den persongruppe, i forbindelse af tømning af postkassen, blive så skadet, at det har kravet om en plejehjemsplads til følge, så kunne samfundet for den udgift få mange times "ung i arbejde" i stedet for. Ligeledes synes jeg, at regeringen skulle vise sin liberalistiske holdning, en holdning, vi ikke så meget til hos den forrige regering, ved at oplyse os om § 29 om bødestraf for overtrædelse af postloven også gælder placering af postkasserne.