Drop regler

ELEVPLANER:Skoler, der anvender elevplaner som pædagogisk og bevidst værktøj, bør ressourcemæssigt kunne inddrage disse planer i dagligdagen i det omfang, det ikke går ud over kerneydelsen. Modsat bør der være faglig og pædagogisk metodefrihed til at erstatte elevplaner med oplistede fokuspunkter, som lærerne kan anvende ved skole/hjem-samtaler. Drop firkantede regler! Der skal være individuel mulighed for skoler, så de i stedet kan arbejde med fokuspunkter og andre værktøjer, som giver mening i forhold til en konkret udfordring - og letter dagligdagen.