Drop ring

Drop nu den betalingsring. Det bliver regeringen alligevel tvunget til før eller siden. Så lad os allerede nu få stoppet projektet. Senest har DI i en ny rapport fastslået, at den planlagte betalingsring omkring København kun i yderst begrænset omfang vil reducere luftforureningen og dæmpe trængslen i hovedstaden. Til gengæld vil betalingsringen få en negativ samfundsøkonomisk virkning på mellem 4,5 og 7,8 mia. kr.

Betalingsringen fejler på alle parametre. Den løser ingen problemer, men skaber så mange vanskeligheder for borgere, virksomheder og omegnskommuner, at regeringen før eller siden vil indse, at projektet er håbløst. Så min opfordring til regeringen er: Drop betalingsringen nu. Der er ingen grund til at trække pinen længere ud. Betalingsringen gør det ikke alene dyrere og mere besværligt for virksomheder og danskere at passe deres arbejde. Det er også en helt grundlæggende og uacceptabel begrænsning af borgernes frihed. Jeg bryder mig på ingen måder om, at man spærrer folk på Frederiksberg og København inde bag en betalingsring og holder de andre ude og på den måde begrænser borgernes muligheder for frit at bevæge sig rundt i hovedstadsområdet. Det er bestemt vigtigt mål at begrænse støj og trafik i København og gøre det lettere at komme rundt også i den indre by. Det skal vi arbejde videre med. For tre år siden - da jeg var transportminister - afsatte et bredt flertal i Folketinget 150 milliarder kroner til at forbedre infrastrukturen. Heraf gik to tredjedele til at forbedre den kollektive trafik ikke mindst i hovedstadsområdet blandt andet til at udvide metrocityringen, oprette ny jernbanelinje til Ringsted og etablere flere parkeringspladser ved stationerne rundt om byen. På den måde skal vi få flere danskere til at benytte tog og bus - ikke ved at spærre vejen for dem med en betalingsmur.