Uddannelse

Drop skarpe faggrænser

Uanset om man repræsenterer de faglige organisationer eller politikerne på Christiansborg må der være enighed om, at vi i fællesskab skal løse et af de alvorligste problemer, som sundhedssektoren står over for – manglen på ”hænder”. Et landsdækkende problem der bestemt også er aktuelt her i Region Nordjylland.

Der er allerede indledt et samarbejde mellem fagorganisationerne og de relevante ministerier, fordi det erkendes, at man blot ved at kigge i de ansattes dåbsattester kan forudse, hvor mange ansatte i sundhedssektoren der vil gå på efterløn eller pension i løbet af de næste fem-ti år – og der står ikke friske ”hænder” i et lige så stort antal klar til at tage over. Disse problemer løses ikke med et snuptag. Derimod er der behov for en buket af løsningsmodeller. Eksempelvis er det i sundhedssektoren i dag ikke altid sådan, at medarbejderne har mulighed for at lave dét, de er uddannet til eller som de gennem et aktivt liv på arbejdsmarkedet har fået kompetencer til at udføre. Både i samfundets og medarbejdernes interesse må det være et krav, at de skjulte ressourcer i de forskellige personalegrupper udnyttes bedst muligt. Det betyder også, at alle må være indstillet på at ”blødgøre” de skarpe faggrænser og de traditionelle rutiner. En sygeplejerske skal kunne overtage nogle opgaver fra lægen, og lægesekretæren bør klare mere administration og koordination, som i dag ”stjæler” kostbar tid fra lægen og sygeplejersken. Lægesekretærgerningen har udviklet sig meget gennem de seneste år, og i dag fylder det traditionelle arbejde med at skrive patientjournaler etc. kun en mindre del af en arbejdsdag. Den moderne lægesekretær kan således udføre opgaver, der er med til at skabe tryghed for andre faggrupper – blandt andet som en vigtig del af det team, der står for koordination af patientforløb ved kræftbehandling. På den måde sikres den vigtige kommunikation mellem sygehus og patient. Naturligvis skal flere instanser involveres, når man skal løse problemerne med personalemangel i sundhedssektoren. Først og fremmest har regionerne mulighed for at etablere flere praktikpladser til lægesekretærer – og det haster. Det er oven i købet en billig og nem løsning, for der er allerede i dag stor søgning til de opslåede praktikpladser, så der er tale om attraktive stillinger, som vil være nemme at besætte. Vi kan konstatere, at lægesekretærerne er en vigtig del af løsningen på personaleproblemerne i sundhedssektoren, og når de stive faggrænser er blevet blødt op og de træge arbejdsgange og den besværlige kommunikation er afskaffet, vil vi få et betydeligt mere moderne og funktionelt sygehusvæsen. Det vil være til gavn for både patienter, deres pårørende og de ansatte i de forskellige stillinger. Så der er ikke så meget at betænke sig på.