Hospitaler

Drop sogne- rådspolitik

SYGEHUSSTRUKTUR:I dag er ambulancerne så avancerede, at der er reelt er tale om kørende hospitaler, hvor ambulancerne tidligere ”bare” var et transportmiddel. Konsekvensen med de nye kørende ”hospitaler” er, at det ikke nærheden til hospitalet, der er altafgørende længere. Det afgørende, er hvor hurtigt patienten kan blive bragt til behandling i det kørende hospital. Med de nye avancerede ambulancer må det derfor være åbenlyst, at Nordjyllands sygehusstruktur er stærkt forældet. Med Orla Havs ord har vi stadigvæk en sygehusstruktur, der er et levn fra dengang, hvor patienterne blev transporteret i hestevogn – sådan er det altså ikke længere. Regeringens ekspertpanel (Erik Juhl-udvalget) har peget på en nedlæggelse af Sygehus Nord og en stor udbygning af Sygehus Syd, som løbende er blevet udbygget siden 1911 med knopskydning på knopskydning. Udbygningen vil have enorme negative konsekvenser for fremkommeligheden i hele Aalborg og Nørresundby i de 20 år, byggeriet vil stå på. Vi vil som nordjyder have et ordentligt sygehusvæsen – ja, men vi må samtidig tænke på, at vi er den mindste region i Danmark, ed ca. 500.000 indbyggere. Vi er derfor nødt til at være realistiske. Vi er nødt til at gøre op med sognerådspolitikken og de usynlige regionsgrænserne. Hvis vi ud fra en sognerådstankegang fastholder et nyt sygehus i både Aalborg Øst og et Himmerlands Sygehus, ender det med, at vi står som konen ved muddergrøften. Derfor må vi nu alle stå sammen om, at vi dropper ønsket om et Himmerlands sygehus, og alene anbefaler regeringen et nyt sygehus i Aalborg Øst.