EMNER

Drop sparestrategi

Bruttonationalproduktet (BNP) i 3. kvartal falder med 0,8 pct.

Det er især de offentlige besparelser som følge af VKO's "Genopretningsplan", som sender væksten på nedtur. Der bliver brug for et opgør hermed og for en stærkere vækstpolitik, fordi væksten bliver endnu værre i næste kvartal pga den internationale krise. Tallene for BNP-udviklingen i Danmark i 3. kvartal har været imødeset med spænding - og bekymring. Som bekendt faldt BNP i sidste kvartal 2010 og første kvartal 2011, hvormed dansk økonomi var i recession. Herefter rettede væksten sig i 2. kvartal, men den tiltagende forværring af den økonomiske udvikling har som anført skabt spænding og bekymring om, hvad tallene for 3. kvartal ville vise. Det viser sig nu ifølge netop offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik, at bekymringen har været berettiget. BNP falder i 3. kvartal med 0,8 pct. - det hidtil største fald set et år tilbage. Og det som frem for alt sender væksten på nedtur er et fald i det offentlige forbrug med 1,6 %. Det er kommunerne, som på grund af nulvækst og VKO s "Genopretningsplan" sparer løs på ældrepleje, skoler, specialundervisning, social omsorg mv. Og de videre fremtidsudsigter tegner ikke lyse. På grund af gældskrisen er de omkringliggende landes økonomiske vækst for nedadgående. Hvilket vil ramme dansk eksport og eksportvirksomhedernes investeringer, hvilket er noget af det eneste som hidtil har skabt vækst. Derfor er der risiko for negativ vækst i 4. kvartal også og at dansk økonomi for anden gang i år havner i recession. Udviklingen viser, at det er en økonomisk politisk fejltagelse af rang at spare på det offentlige når den private sektor er kriseramt. Det forstærker kun krisen. Derfor er det et problem, når SRSF-regeringen i sit regeringsgrundlag - ikke mindst pga. radikal indflydelse - erklærer at videreføre og bygge på Genopretningsplanen. Og ganske vist har SRSF vedtaget en kickstart. Men udsigterne i resten af 2011 og endnu mere for 2012 tegner meget sorte pga gældskrisen. Ledigheden kan stige med op til 40.000. Dermed er kickstarten utilstrækkelig - den vil ikke kun forhindre en betydelig ledighedsstigning. Der er brug for en stærkere vækstpolitik og for at droppe sparestrategien.